CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 22, 2017

SÁCH SCAN - Cơ sở Lý thuyết truyền tin Tập 2 (Đặng Văn Chuyết & Nguyễn Tuấn Anh)


Cuốn sách này được chia thành 2 tập. Sau khi trình bày chung về hệ thống truyền tin và các khái niệm chung liên quan đến nó, cuốn sách trành bày các phần theo trật tự là các vấn đề chung trước, các vấn đệ cụ thể sau. Cơ sở Toán học của cuốn sách này là Xác suất và Quá trình Ngẫu nhiên với những luật phân bố xác suất hết sức quan trọng trong việc trình bày các vấn đề của cuốn sách.


- Kênh và thông lượng của kênh
- Mã hóa kênh
- Tín hiệu trên kênh có băng tần hữu hạn
- Truyền tin qua kênh tuyến tính có băng tần hữu hạn
- Hệ thống truyền tin nhiều kênh và nhiều sóng mạng
- Hệ thống truyền tin dùng tín hiệu trải phổ
- Truyền tin qua kênh fading nhiều đường.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018