CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 13, 2017

SÁCH SCAN - Hệ mờ mạng nơron và ứng dụng (Bùi Công Cường Cb)


Cuốn sách bắt đầu với hai chương. Chương 1 tổng quan về những kiến thức cơ bản của hai trụ cột chính: hệ mờ và mạng nơron nhân tạo. Chương 2 sau những phần về toán học mở, quy hoạch mở, tác giả đã tập trung trình bày khá hệ thống những vấn đề rất cơ bản thuộc một tên gọi chung "công nghệ tính toán mềm".

Tiếp theo là những chương chuyên sâu hơn, như logic mờ và các ứng dụng đa dạng, điều khiển mờ và mạng nơron. Tiếp theo là bài giảng về tích hợp các kỹ thuật tính toán mềm và mạng nơron trong xử lý dữ liệu và bài giảng về một lớp toán tử gộp mới - toán tử trung bình trọng số có sắp xếp. Chắc chắn các dạng suy rộng của nó chứa đựng nhiều khả năng phát triển và ứng dụng.


Ba chương cuối của sách tập trung vào lĩnh vực hiện đại: Mạng nơron nhân tạo và ứng dụng.

Mục Lục:
Lời nói đầu
1. Kiến thức cơ sở của hệ mờ
2. Lý thuyết tập mờ và công nghệ tính toán mềm
3. Logic mờ và các ứng dụng đa dạng của nó
4. Nhập môn điều khiển mờ
5. Điều khiển ước lượng và mô hình trên cơ sở điều khiển mờ
6. Nhập môn mạng nơron
7. Lý thuyết khả năng và một số vấn đề mở
8. Một cách tiếp cận nghiên cứu phát hiện tri thức trong các cơ sở dữ liệu
9. Tích hợp các kỹ thuật tính toán mềm và mạng nơron trong xử lý dữ liệu
10. Suy rộng  toán tử OWA của Yager và ứng dụng vào xử lý thông tin trong các hệ tri thức
11. Giải pháp dự đoán thông minh trong hệ hỗ trợ quyết định
12. Ứng dụng mạng nơron trong tính toán
13. Một số vấn đề nhận dạng mô hình và điều khiển sử dụng mạng nơron.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018