CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 2, 2017

TÀI LIỆU TỔNG HỢP - Kỹ thuật số (Nguyễn Trọng Hòa)


Chương 1: Các họ vi mạch số thông dụng

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về mạch số thì đây là chương có nội dung cơ bản nhất, giúp người học có những kiến thức cơ bản về mạch số tạo nền cho việc tìm hiểu các chương tiếp theo. Nội dung của chương này gồm:

Bài 1: Hệ thống số
Bài 2: Đại số Boole và ứng dụng
Bài 3: Vi mạch số họ TTL
Bài 4: Vi mạch số học CMOS
Bài 5: Sử dụng cổng logic
Bài 6: Giao tiếp TTL và CMOS


Chương 2: Mạch tổ hợp MSI

Các cổng logic được đề cập ở chương 1 là các mạch tổ hợp mang tính cơ bản, chương 2 sẽ trình bày mạch tổ hợp thuộc loại tích hợp với quy mô trung bình (MSI). Đây là các dạng mạch cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực điện tử số. Nội dung của chương 2 gồm:

Bài 1:Mạch chuyển đổi mã
Bài 2: Mạch đa hợp và giải đa hợp
Bài 3: Mạch so sánh
Bài 4: Phép tính số học
Bài 5: Phát và kiểm tra tính chẵn / lẻ
...

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018