CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 12, 2017

Thiết bị phân ly máy nghiền với đĩa phân ly và cánh quạt


TBPL với đĩa phân ly và cánh quạt, trong đó sự phân ly vật liệu xảy ra dưới tác dụng của lực ly tâm hướng vuông góc hoặc với một góc nào đó với thành phần vận tốc kinh tuyến của dòng chảy. Sơ đồ nguyên lý vùng phân ly chính của TBPL này được giới thiệu trên hình 1.


Hình 1

Đại diện là các TBPL của Viện NCKH Chế tạo máy Xi măng do Nhà máy Chế tạo máy xi măng Thành phố Volga và“Polidor” model “Simpleks” (CHDC Đức) sản xuất, TBPL "Mekhanobrơ" của Nga,TBPL hai tua bin "Raimond" của Mỹ...
Sơ đồ TBPL của Viện NCKH Chế tạo máy Xi măng do Nhà máy Chế tạo máy xi măng Thành phố Volga và “Polidor” model “Simpleks” giới thiệu trên hình 2.Hình 2. Thiết bị phân ly tuần hoàn của Viện NCKH chế tạo máy xi măng (Nga) và 
“Poligor” model “Simpleks” (CHDC Đức) 

Trên trục quay đứng 1 gắn bánh công tác quạt 2, đĩa cấp 3, cánh trên 4 và cánh dưới 5. Vật liệu ban đầu qua ống cấp tải 6 đổ vào đĩa và nhờ quạt nó văng ra ngoài dưới tác dụng của lực ly tâm. Đầu tiên là các hạt lớn hơn văng ra ngoài. Dưới tác dụng của trọng lực nó rơi xuống dựới hoặc nhờ lực ly tâm văng vào thành vỏ, trựợt theo thành rơi vào ống ra 8 thoát sản phẩm thô. Dòng không khí đựợc quạt 2 và các cánh dựới 5 tạo ra cắt ngang quạt vật liệu cuốn theo các hạt vừa và nhỏ lên trên qua vùng phân ly chính a chế tạo theo sơ đồ hình 1. Ở đây dựới tác dụng của lực ly tâm các hạt kích thựớc trung bình tách ra và cũng văng vào thành của vỏ trong 7 và rơi xuống dựới vào ống ra 8 của sản phẩm thô.


Hình 3

Dòng không khí với các hạt nhỏ nhờ cánh quạt 2 hựớng chuyển động vào khoang giữa vỏ trong 7 và vỏ ngoài 9 là vùng lắng đọng và đựợc chế tạo theo sơ đồ hình 3. Tại đây vận tốc vòng của không khí có giá trị cực đại và vì vậy lực ly tâm tác dụng lên hạt có giá trị lớn nhất. Dựới ảnh hựởng của lực ly tâm các hạt văng ra ngoài rìa va vào thành và mất động năng theo quỹ đạo xoắn rơi xuống dựới vào ống ra của sản phẩm tinh 10.
Không khí sạch khép kín chu trình quay trở lại giữa các cánh hựớng cửa xếp 11 vào vỏ trong và thổi sản phẩm thô bám cửa xuống phía dựới, cuốn theo các hạt nhỏ lẫn trong sản phẩm thô. Nhự vậy, ở lối ra của cửa xếp có vùng phân ly phụ “b”, chế tạo theo sơ đồ hình 4.


Hình 4
Điều chỉnh biên giới phân ly đựợc thực hiện do sự thay đổi vị trí hựớng kính các lá cánh của cánh quạt 4 (đẩy cánh ra sẽ làm tăng tính phân tán của sản phẩm tinh) hoặc do sự giảm số lựợng cánh (làm tăng thô sản phẩm).

Các TBPL dạng này do Nhà máy Chế tạo máy Xi măng Volga chế tạo có đựờng kính 2,8; 3,2; 4 và 5m. Yêu cầu năng lựợng riêng nằm trong khoảng 1,35 - 1,9 kWh/Tấn, còn tải trọng riêng vào khoảng 1,2 - 1,5 T/h.m2.

NGUỒN: http://www.ebookbkmt.com/2017/04/nghien-cuu-thiet-ke-che-tao-thiet-bi.html

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018