CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 31, 2017

Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng dệt


A. PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 3
A.1. Phân chia nhóm phụ tải 3
A.2. Xác định phụ tải tính toán 6
B. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 13
C. BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MBA CHO PHÂN XƯỞNG 16
D. CHỌN DÂY CHO TỦ PPC VÀ TỦ ĐỘNG LỰC 18
D.1. Chọn dây từ MBA đến TPPC 18
D.2. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 1 18
D.3. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 2 18
D.4. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 3 18
D.5. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 4 19
D.6. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 5 19
D.7. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 6 19
D.8. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 7 19
D.9. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 8 20
D.10. Chọn dây từ TĐL đến các thiết bị 20

E. TÍNH SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH 24
E.1. TÍNH SỤT ÁP 24
1. Sụt áp từ MBA đến TPPC 24
2. Sụt áp từ TPPC – TĐL – Thiết bị 24
2.1. Sụt áp từ TPPC – TĐL1 – các thiết bị nhóm 1 24
2.2. Sụt áp từ TPPC – TĐL2 – các thiết bị nhóm 2 26
2.3. Sụt áp từ TPPC – TĐL3 – các thiết bị nhóm 3 26
2.4. Sụt áp từ TPPC – TĐL4 – các thiết bị nhóm 4 27
2.5. Sụt áp từ TPPC – TĐL5 – các thiết bị nhóm 5 27
2.6. Sụt áp từ TPPC – TĐL6 – các thiết bị nhóm 6 27
2.7. Sụt áp từ TPPC – TĐL7 – các thiết bị nhóm 7 28
2.8. Sụt áp từ TPPC – TĐL8 – các thiết bị nhóm 8 28
E.2. TÍNH NGẮN MẠCH VÀ CHỌN CB 30
1. Ngắn mạch tại TPPC 30
2. Ngắn mạch tại các TĐL 30
3. Ngắn mạch tại các thiết bị 37
F. TÍNH TOÁN AN TÒAN 44
F.1. Các khái niệm cơ bản 44
F.2. Các biện pháp bảo vệ 44
F.3. Thiết kế bảo vệ an toàn 44

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018