TỔNG HỢP - Tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ ngoại thương


Câu 1(2 điểm): Một nhà xuất khẩu ở Tp HCM, xuất khẩu cà phê đi Mỹ, hàng được đóng trong container, hãy chọn điều kiện thương mại thích hợp cho các trường hợp sau:
a. Người bán giao hàng cho người vận tải tại CFS cảng Cát Lái, thủ tục xuất khẩu người bán lo, người mua tự thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm hàng hóa. (1 đ)
b. Hàng được giao tại kho người bán ở Đắc Lắc, Việt Nam, thủ tục xuất khẩu do người bán lo, trả chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định tới. (1 đ)

Câu 2 (2 điểm): Anh (chị) hãy xác định nghĩa vụ của các bên trong điều kiện giao hàng FCA/DDU theo các tiêu chí dưới đây:
FCA DDU
Đóng gói XK, lưu kho và các chi phí tại kho xưởng giao hàng
Vận chuyển nội địa ở nước người bán; giao hàng cho người vận tải hoặc biên giới.
Thông quan XK
Xếp hàng lên phương tiện vận tải chính và trả cảng phí
Cước vận tải chính
Bảo hiểm hàng hóa
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chính và trả cảng phí
Thông quan NK
Vận chuyển nội địa ở nước người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chở đến
Ghi chú: người bán: S, người mua: B
Câu 3 (2 điểm)
Trên cương vị là nhà xuất khẩu Anh/ Chị hãy nhận xét các điều khoản của hợp đồng xuất khẩu Cà phê (Vietnamese Robusta Coffee Grade II crop 06/07) giữa công ty A ở Tp HCM và công ty B ở Seoul, Hàn Quốc sau; sửa chữa những thiếu sót, bất hợp lý ở các điều khoản dưới đây:
1. Commodity: Coffee
2. Quality: Black and broken beans 5.0% Max, Moisture (độ ẩm) 13.0% max, Admixture (tạp chất) 1.0% max
3. Price: Dollars 550/ T HCMC
4. Quantity: 40 tons (2 container 20’)
5. Shipment: Sept 2008
6. Payment: D/A 30 days after goods inspected
...


Câu 1(2 điểm): Một nhà xuất khẩu ở Tp HCM, xuất khẩu cà phê đi Mỹ, hàng được đóng trong container, hãy chọn điều kiện thương mại thích hợp cho các trường hợp sau:
a. Người bán giao hàng cho người vận tải tại CFS cảng Cát Lái, thủ tục xuất khẩu người bán lo, người mua tự thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm hàng hóa. (1 đ)
b. Hàng được giao tại kho người bán ở Đắc Lắc, Việt Nam, thủ tục xuất khẩu do người bán lo, trả chi phí xếp hàng lên phương tiện vận tải do người mua chỉ định tới. (1 đ)

Câu 2 (2 điểm): Anh (chị) hãy xác định nghĩa vụ của các bên trong điều kiện giao hàng FCA/DDU theo các tiêu chí dưới đây:
FCA DDU
Đóng gói XK, lưu kho và các chi phí tại kho xưởng giao hàng
Vận chuyển nội địa ở nước người bán; giao hàng cho người vận tải hoặc biên giới.
Thông quan XK
Xếp hàng lên phương tiện vận tải chính và trả cảng phí
Cước vận tải chính
Bảo hiểm hàng hóa
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chính và trả cảng phí
Thông quan NK
Vận chuyển nội địa ở nước người mua
Dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải chở đến
Ghi chú: người bán: S, người mua: B
Câu 3 (2 điểm)
Trên cương vị là nhà xuất khẩu Anh/ Chị hãy nhận xét các điều khoản của hợp đồng xuất khẩu Cà phê (Vietnamese Robusta Coffee Grade II crop 06/07) giữa công ty A ở Tp HCM và công ty B ở Seoul, Hàn Quốc sau; sửa chữa những thiếu sót, bất hợp lý ở các điều khoản dưới đây:
1. Commodity: Coffee
2. Quality: Black and broken beans 5.0% Max, Moisture (độ ẩm) 13.0% max, Admixture (tạp chất) 1.0% max
3. Price: Dollars 550/ T HCMC
4. Quantity: 40 tons (2 container 20’)
5. Shipment: Sept 2008
6. Payment: D/A 30 days after goods inspected
...


M_tả

Không có nhận xét nào: