CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 25, 2017

Xây dựng diễn đàn trên web


Nếu ai đã từng sử dụng Internet chắc sẽ không ít lần nghe hoặc sử dụng dịch vụ nhóm thảo luận trên Internet (NewsGroup), đây là dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Khi ta gặp một vấn đề thắc mắc, hoặc đang tìm kiếm một thông tin gì đó, thì NewsGroup sẽ là người trợ giúp đắc lực cho chúng ta. Dịch vụ này cho phép người dùng gửi lên mạng Internet những câu hỏi hoặc những thắc mắc của mình, sau đó nếu một người nào đó, ở đâu đó trên thế giới cũng tham gia vào nhóm thảo luận đó nếu họ đọc được được mẩu tin của chúng ta và biết về thông tin về vấn đề đó họ sẽ trả lời cho ta và ngược lại ta cũng có thể trở thành một người trả lời. Thật là thú vị khi được mọi người trên toàn cầu giúp ta giải quyết một vấn đề.
Ngày nay các NewsGroup thường được tích hợp luôn trên web nên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng và người ta gọi đó là các Diễn đàn trên web (web forum).
Trên mạng Internet hiện đang có rất nhiều diễn đàn nói về nhiều chủ đề khác nhau. Ví dụ trang www.deja.com đây là trang web nổi tiếng về vấn đề trao đổi thông tin giữa mọi người qua Internet. Như ta thấy trên hình, người ta chia ra rất nhiều chủ đề như: copm. (computer): khoa học về máy tính, rec. (recreation): hội thảo về giải trí nghệ thuật...


Đặt vấn đề 3
I. Giới thiệu chung 3
II.Hướng xây dựng chương trình 4
CHƯƠNG 2
Các công cụ trợ giúp 5
I. Yêu cầu về môi trường làm việc của ứng dụng 5
II. Các công cụ trợ giúp trong lập trình 6
1. Jscript (Javascript) 6
2. VBScript (visual basic script) 6
3. ASP (active server page) 6
4. Visual InterDev (visual Internet Development) 8
5 . DHTML (dynamic html) 10
CHƯƠNG 3
Phân tích chương trình 11
I. Tổng quát về chức năng của diễn đàn trên web 11
II. Các vấn đề cần giải quyết khi xây dựng chương trình 12
1. Phân cấp ngưòi sử dụng 12
Sơ đồ qui trình hoạt động của các trang trong ứng dụng web forum 14
2. Hoạt động cuẩ chương trình 15
CHƯƠNG 4
Phân tích thiết kế hệ thống 17
I. Những thông tin cần quản lý trên cơ sở dữ liệu 17
II. Phân tích và thiết kế 18
1. Sơ đồ dòng dữ liệu 18
2. Dữ liệu thu thập được 21
3. Các cấu trúc kiểu 21
Mô hình thực thể kết hợp 24
Mô hình quan niêm dữ liệu 24
Chuyễn đổi mô hình quan niệm dữ liệu thành mô hình logic dữ liệu tệp 25
CHƯƠNG 5
Xây dựng chương trình 26
I. Quản lý các bài gởi lên diễn đàn 26
II. Xữ lý yêu cầu của người chưa đăng ký 29
1. Xem bài 30
2. Xem nội dung một bài 32
3. Gởi bài 32
4. Đăng ký trỏ thành thành viên của forum 33
5. Tìm kiếm 34
III. Xử lý yêu cầu của người đăng ký 39
IV. Xử lý yêu cầu của ngưòi quản lý 40
1. Xoá bài 40
2. Thêm người sử dụng 41
3. Xoá người sử dụng 42
4. Thêm chủ đề 42
5. Xoá chủ đề 43
Tính bảo mật cuẩ hệ thống 44
CHƯƠNG 6
Kết luận, đánh giá kết quả 45
Tài liệu tham khảo 47

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018