CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 22, 2017

SÁCH SCAN - Động lực học máy trục (TS. Trần Văn Chiến)


Cuốn "Động lực học máy trục" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các hiện tượng động lực xuất hiện trong quá trình khai thác máy trục, nguyên nhân phát sinh, phát triển cũng như đặc tính biến đổi của tải trọng động và ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của máy; phương pháp xác định các lực tính toán tác dụng lên cơ cấu cũng như kết cấu thép cần trục.

Chương 1: Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
- Sơ đồ tính toán động lực học máy trục
- Qui đổi tải trọng ngoài, khối lượng và độ cứng
Chương 2: Sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ
- Mômen khởi động và mômen phanh
- Tải trọng động quán tính của cơ cấu
- Ảnh hưởng của liên kết đàn hồi
Chương 3: Các phương trình tổng quát động lực học máy trục
- Phương trình chuyển động của hệ một khối lượng
- Phương trình chuyển động của hệ hai khối lượng
- Phương trình chuyển động của hệ ba khối lượng

Chương 4: Động lực học các cơ cấu của cần trục
- Động lực học cơ cấu nâng
- Động lực học cơ cấu di chuyển
- Động lực học cơ cấu quay làm việc
- Động lực học cơ cấu thay đổi tầm với
Chương 5: Động lực học kết cấu thép cần trục
- Sơ đồ tính toán động lực học kết cấu thép cần trục
- Tác động động lực của lực
- Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu nâng làm việc
- Động lực học kết cấu thép khi cơ cấu di chuyển làm việc
- Động lực học kết cấu thép khi làm việc của cơ cấu quay và cơ cấu thay đổi tầm với. - Động lực học khi cơ cấu thay đổi tầm với làm việc một vài cơ cấu
Chương 6: Tải trọng động khi phối hợp làm việc của cơ cấu nâng và kết cấu thép
- Động lực học cầu trục khi cơ cấu nâng làm việc
- Động lực học cổng trục khi cơ cấu nâng làm việc

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018