CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 9, 2017

SÁCH SCAN - Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe & giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy diesel (PGS.TS. Đỗ Đức Tuấn)


Pittông chuyển dịch từ ĐCD ,đến ĐCT, các xupap hút và xả đều đóng, môi chất bên trong xilanh bi nén lại. Cuối kỳ nạp khi pittông còn ở tại ĐCD, áp suất môi chất bên trong xilanh pa còn nhỏ hơn pk. Đầu kỳ nén, pittông từ ĐCD đến ĐCT khi tới điểm áp suất bên trong xilanh mới đạt tới giá trị pk. Do đó, để hoàn thiện quá trình nạp người ta vẫn để xupap nạp tiếp tục mở (trước điểm a’). Việc đóng xupap nạp là nhằm để lợi dụng sự chênh áp giữa xilanh và đường ống nạp cũng như động năng của dòng khí đang lưu động trên đường ống nạp để nạp thêm môi chất mới vào xilanh. Sau khi đóng xupap nạp, chuyển động đi lên của pittông sẽ làm áp suất và nhiệt độ của môi chất tiếp tục tăng lên.


Chương 1. Tổng quan về tình hình sử dụng đầu máy trong nghành đường sắt việt nam
Chương 2. Tính toán lý thuyết kiểm nghiệm độ bền giá xe và khung giá chuyển hướng đầu máy
Chương 3. Nghiên cứu, thử nghiệm và xác định ứng suát và giao động của giá xe, giá chuyển hướng đầu máy D9E
Chương 4. Nghiên cứu thử nghiệm xác định các dặc trưng cơ học, đặc trưng mỏi mẫu vaatjlieeuj giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D9E
Chương 5. Đánh giá độ bền mỏi kết cáu khung giá chuyển hướng và trục bánh đầu máy D9E sử dụng trên đường sắt việt nam.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018