CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 4, 2017

SÁCH SCAN - Cẩm nang hàn (Hoàng Tùng & Các TG)


Cuốn “Cẩm nang bản" xuất bản năm 1998 đã đáp ứng được một phân như căn độc giả. Tuy nhiên trong tình hình đất nước đã có nhiều đổi mới, đặc biệt khi nền kinh tế đã tăng trương liên tục; các ngành công nghiệp cũng phát triển với tốc độ tăng dần tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Do vậy các yêu cầu về kiến thức khoa học công nghệ nói chung, cũng như khoa học công nghệ hàn nói riêng đòi hỏi có sự đáp ứng kịp thời mì phù hợp với sự phát triển công nghiệp đất nước.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018