CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jul 14, 2017

SÁCH SCAN - Thiết kế công trình bảo vệ bờ đê (Tôn Thất Vĩnh)


"Thiết Kế Công Trình Bảo Vệ Bờ, Đê" được xuất bản nhằm mục đích chuyển tải, cung cấp các kiên thức mới cũng như kinh nghiệm cần cho công tác thiết kế công trình bảo vệ bờ (bờ sông và bờ biển), đê có thể hữu ích cho các kỹ sư thiết kế, các cán bộ kỹ thuật làm công tác quản lý, nhà nghiên cứu giảng dạy. Nội dung sách bao gồm 10 chương:


Chương I: Cỏ và thảm cỏ, biện pháp bảo vệ mái đê.
Chương II: Một số dạng kết cấu kè mái.
Chương III: Kè đá và vật liệu khác bảo vệ bờ sông.
Chương IV: Kè mỏ hàn bảo vệ bờ sông.
Chương V: Công trình chỉnh trị và tương tác đất nền.
Chương VI: Sử dụng cây cỏ trong công trình chỉnh trị sông.
Chương VII: Mặt cắt ngang sông và tuyến chỉnh trị.
Chương VIII: Hình thái sông.
Chương IX: Đê.
Chương X: Mặt cắt ngang thiết kế công trình bảo vệ bờ biển.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018