CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 23, 2017

BÀI GIẢNG - Kế hoạch và tổ chức thi công các công trình xây dựng cơ bản (Ths. Ngô Văn Dũng)


Chương 1. Khái niệm về công tác kế hoạch và tổ chức thi công
Chương 2. Các phương pháp lập kế hoạch tiến độ thi công
Chương 3. Lập kế hoạch tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng lưới
Chương 4. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền
Chương 5. Công tác bố trí mặt bằng thi công


Phụ lục tham khảo chuyên đề:
  Phần này dành cho sinh viên tìm hiểu chuyên sâu và thực hiện công tác NCKH.
Phần một: Các phương pháp sơ đồ mạng
  Chương 1: Khái niệm mở đầu
  Chương 2: Sơ đồ mạng xác định
  Chương 3: Sơ đồ mạng xác suất
  Chương 4: Sơ đồ mạng song lặp
Phần hai: Phân phối kinh phí và nhân vật lực
  Chương 5: Sơ đồ mạng và kinh phí
  Chương 6: Sơ đồ mạng và quy hoạch tuyến tính
  Chương 7: Sơ đồ mạng và nhân vật lực.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018