CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 8, 2017

GIÁO TRÌNH - Mạng neural (Phan Văn Hiền)


Chương 1 : Mô hình neuron và Cấu trúc mạng
Chương 2 : Quy tắc học của perceptron
Chương 3 : Không gian vec tơ trọng số và tín hiệu
Chương 4 : Các biến đổi tuyến tính đối với mạng neuron
Chương 5 : Học Hebb được giám sát
Chương 6 : Các mặt đặc tính và các điểm tối ưu
Chương 7 : Tối ưu hoá đặc tính

Chương 8 : Quy tắc học Widrow-Hoff
Chương 9 : Lan truyền ngược
Chương 10 : Các biến thể của lan truyền ngược
Chương 11 : Học kết hợp
Chương 12 : Mạng cạnh tranh
Chương 13 : Mạng Grossberg
Chương 14 : Lý thuyết cộng hưởng thích nghi
Chương 16 : Mạng Hopfield.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018