CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 28, 2017

Khảo sát tính liên thông của đồ thị bằng kỹ thuật Find - Union và ứng dụng


Đồ thị được định nghĩa là một cặp G = (V, E) trong đó: V là tập các đỉnh hoặc node, E là tập các cung hoặc liên kết, đó là 2 tập con phần tử của V (tức là một cạnh có liên quan đến hai đỉnh và các mối liên hệ được biểu diễn như một cạnh có thứ tự của các đỉnh với các cạnh cụ thể).
Trong khoa học máy tính, đồ thị được sử dụng để biểu diễn mạng truyền thông, tổ chức dữ liệu, thiết bị tính toán, tính toán dòng. Ví dụ, cấu trúc liên kết của một website có thể biểu diễn bởi một đồ  thị có hướng, trong đó các đỉnh biểu diễn các trang web và các cạnh có hướng biểu diễn đường dẫn từ một trang tới một trang khác.Một cách tiếp cận tương tự cũng có thể giải quyết các vấn đề trong du lịch, sinh học, thiết kế chíp máy tính và nhiều vấn đề khác nữa. Do đó, việc phát triển các thuật toán để xử lý đồ thị là vấn đề quan tâm lớn của khoa học máy tính.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018