CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Aug 11, 2017

Speech Enhancement - Xử lý nâng cao chất lượng tiếng nói


Trong cuộc sống, tiếng nói đóng một vai trò rất quan trọng đối với con người. Cùng với tiếng nói là sự xuất hiện của rất nhiều các loại dịch vụ thoại như ngày nay. Tuy nhiên việc bảo toàn được tín hiệu tiếng nói trên các dịch vụ này là điều vô cùng khó khăn do sự mất mát và suy giảm tín hiệu và nhất là ảnh hưởng của nhiễu sẽ làm cho tín hiệu tiếng nói không còn như ban đầu.
Vì lý do đó mà các thuật toán về Speech Enhancement ra đời. Tuy không thể bảo toàn được y nguyên tín hiệu ban đầu nhưng sử dụng các thuật toán này ta có thể tăng cường được chất lượng tiếng nói và giảm bớt nhiễu nền để tín hiệu sau khi xử lý đến người nghe vẫn mang đầy đủ nội dung thông tin và không gây khó chịu bởi nhiễu đối với người nghe. Vì vậy, Speech Enhancement đóng một vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực thoại.


Chương 1: Tổng quan về nâng cao chất lượng tiếng nói
Chương 2: Đánh giá chất lượng tiếng nói
Chương 3: Thuật toán spectral–subtraction và wiener filtering
Chương 4: Thực hiện và đánh giá các thuật toán

Tài liệu tham khảo
Kết luận đồ án và hướng phát triển đề tài.
Phụ lục.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018