CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 5, 2017

BÀI GIẢNG - Công nghệ phần mềm (TS. Nguyễn Thanh Bình)


Chương 1: Giới thiệu Công nghệ phần mềm
Chương 2: Các mô hình phát triển phần mềm
Chương 3: Phân tích và đặc tả yêu cầu
Chương 4: Các kỹ thuật đặc tả
Chương 5: Thiết kế
Chương 6: Lập trình và ngôn ngữ lập trình
Chương 7: Kiểm thử
Chương 8: Quản trị dự án phần mềm.
C++_programming_guidelines.
srs_template_IEEE.pdf


Nguồn tham khảo:

- Ian Sommerville, Software Engineering, 7th edition, Pearson Education, 2004.
M. Gaudel, B. Marre, F. Schlienger, G. Bernot, Précis de génie logiciel, Masson, 2001.
- Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented Software Engineering, NXB IRWIN, 1996.
- Ronald Leach, Introduction to Software Engineering, CRC Press, 1999.
G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addision-Wesley, 1999.
- Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Third Edition, Addision-Wesley, 2004.
- Glenford J. Myers, The art of software testing, Wiley, 2004.
- Boris Beizer, Software Testing Techniques, Second Edition.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018