CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 18, 2017

LUẬN VĂN - Các phương pháp phân tích nhiệt


Trong kỹ thuật phân tích nhiệt, việc quan trọng là xác định được các diện tích giới hạn bởi những đỉnh thăng giáng trong quá trình chuyển pha. Các đỉnh này mang lại cho chúng ta những thông tin về các đại lượng vật lý liên quan. Vấn đề đặt ra là tính diện tích các đỉnh đó như thế nào? Bởi diện tích ở đây được giới hạn bởi đường cong và một đường cơ sở chứ không phải trục hoành của đồ thị. Đường cơ sở đó được xấp xỉ bằng nhiều cách khác nhau, dựa vào dáng điệu của đường cong hoặc những yếu tố thực nghiệm mà người ta đưa ra những cách dùng. Dưới đây là một số cách xấp xỉ của đường cong DAT và DSC cho quá trình tan ra của nước đá. Sai số tương đối của Entanpy của mỗi đường cơ sở được tính toán cụ thể trong bảng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018