CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 30, 2017

Nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định


Công nghệ thông tin, truyền thông và Internet đang làm thay đổi cơ bản lối sống, cách suy nghĩ, phương thức làm việc của người dân và doanh nghiệp, các giao dịch và trao đổi thông tin trong xã hội.
Hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong các giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công đang chuyển dần từ dạng truyền thống sang môi trường giao dịch điện tử một cửa và qua Internet (mức độ giao dịch qua đường điện tử và qua Internet được chia thành 4 mức từ mức độ một đến mức độ bốn).

Thực tế, tại tỉnh Nam Định khi xây dựng mô hình cổng thông tin điện tử một cửa ở cấp huyện và cài đặt tại UBND các huyện, thành phố mô hình đã đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt sự phiền hà, tiết kiệm nhiều thời gian đỡ tốn kém về kinh phí chi phí cho việc thực hiện giao dịch dịch vụ hành chính giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.
Khi xây dựng và đưa vào sử dụng cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ta thấy còn tồn tại hai vấn đề sau:
- Chưa có mô hình cổng thông tin điện tử một cửa chung trong toàn quốc; ở mỗi địa phương tự xây dựng cổng thông tin điện tử một cửa cho riêng mình. Trong một tỉnh, cổng thông tin điện tử một cửa của các huyện, thành phố cũng chưa thống nhất.
- Vấn đề an toàn thông tin còn hạn chế, mặc dù đã có một số giải pháp được áp dụng, tuy nhiên độ tin cậy về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong cổng thông tin điện tử một cửa chưa cao.
Vì thế, trong khuôn khổ của một luận văn thạc sỹ, tôi chọn đề tài: “nghiên cứu giải pháp an toàn thông tin bảo vệ cổng thông tin điện tử một cửa cấp huyện ứng dụng cài đặt tại tỉnh Nam Định”.

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018