CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Sep 13, 2017

SÁCH SCAN - Công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầu (Phạm Thanh Huyền & Nguyễn Hồng Liên)


Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu thường gặp hỗn hợp các hợp chất hữu cơ có thành phần phức tạp với nhiệt độ sôi xấp xỉ nhau, trong lúc yêu cầu các sản phẩm thương mại có độ thuần 99%, đặc biệt các monome yêu cầu độ tinh khiết rất cao, đến 99,9% hoặc hơn. Để tách các hỗn hợp trên, ngoài chưng luyện thông thường, nhiều quá trình công nghệ còn dùng các phép chưng đẳng phí, nhất là chưng đẳng phí dị thể, chưng trích ly, cũng như các quá trình trích ly, hấp thụ, chọn lọc. Phần thuyết minh và các sơ đồ công nghệ của bài giảng đã có lưu ý và trình bày đúng đắn các đặc điểm này.

Các sơ đồ công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu thường khá phức tạp, ngoài các thiết bị cảm ứng rất đa dạng, còn có hệ thống các thiết bị tách và tinh chế với nhiều loại thiết bị. Các sơ đồ công nghệ được vẽ kỹ lưỡng, đúng và được trình bày rõ ràng. Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu là ngành sản xuất phát triển nhanh với những thành tựu mới về hoá học các hợp chất hữu cơ, về xúc tác, về thiệt bị cảm ứng......... Do vậy các phương pháp công nghệ và thiết bị thay đổi nhanh chóng. Bài giảng đã cập nhật các công nghệ sản xuất hiện đại trong vòng 10 năm trở lại đây.


Với những thành tưu đạt được trong lĩnh vực công nghệ hoá học, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tác và thiết bị cảm ứng, mặc dù gặp nhiều biến động về giá thành nguyên liệu dầu, các công nghệ trong ngành Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu vẫn liên tục thay đổi và phát triển. Các cải tiến về công nghệ đã dẫn đến việc giảm tiêu thụ năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu dầu và giảm vốn đầu tư. Tập bài giảng Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu được sử dụng cho chương trình học tập của sinh viên năm thứ nhất ngành hoá dầu. Nội dung chính đề cập đến các phương pháp sản xuất nguyên liệu dầu cho công nghệ tổng hợp hoá dầu và các quá trình tổng hợp quan trọng có ý nghĩa trong công nghiệp. Tập bài giảng bao gồm 10 chương:

Chương 1: Sản xuất olefin
Chương 2: Sản xuất hydrocacbon thơm
Chương 3: Sản xuất parafin
Chương 4: Sản xuất h2,CO và khí tổng hợp
Chương 5: Sản xuất axetylen
Chương 6: Quá  trình oxy hoá
Chương 7: Quá halogen hoá
Chương 8: Sản xuất monome vinyl
Chương 9: Quá trình alkyl hoá
Chương 10: Quá trình tổng hợp trên cơ sở monooxyt cacbon.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018