SÁCH SCAN - Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước (PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Nguyên)


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cuốn sách gồm bảy chương:

NỘI DUNG:

Chương 1. Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn của nước sông hồ
Chương 2. Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ
Chương 3. Chuyến hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ
Chương 4. Tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh
Chương 5. Khả năng pha loãng đc đồng hóa nước sông hồ là tổng hợp tương tác hóa học và tự làm sạch hóa sinh
Chương 6. Tác động tổ hợp của nước thải qua số cửa thải bất kỳ ra sông hồ
Chương 7. Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ


Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hoá sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: