SLIDE BÀI GIẢNG - Nhà máy nhiệt điện (TS. Nguyễn Tường Dũng)


Giới thiệu nhà máy nhiệt điện.

- Điện là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt cũng như sx.
- Điện thường được sx trong các nmd và được truyền đến nơi tiêu thụ qua mạng lưới điện.

Phân loại nhà máy nhiệt điện.

- Nmd là nơi tổ hợp các thiết bị để biến đổi các dạng E khác nhau thành điện năng.
- Nmd có thể phân loại dựa theo nguồn nhiên liệu sử dụng hoặc theo thiết bị
chuyển đổi E.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: