TỔNG HỢP TÀI LIỆU + VIDEO - Hướng dẫn học và sử dụng Midas Civil (Update)


Dưới đây là tổng hợp tài liệu + video hướng dẫn học và sử dụng Midas/Civil.

A. TÀI LIỆU:

1. BÀI GIẢNG - Phân tích kết cấu bằng Midas & Civil - Phần cơ bản (Ths. Nguyễn Hữu Hưng).

LINK DOWNLOAD

2. TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng Midas & Civil trong mô hình hóa cầu.

LINK DOWNLOAD

3. TÀI LIỆU - Hướng dẫn phân tích cầu treo dây võng bằng phần mềm Midas - TS. Phùng Mạnh Tiến.

LINK DOWNLOAD

4. GIÁO TRÌNH - Hướng dẫn sử dụng Midas & Civil (KS. Lê Đắc Hiền).

LINK DOWNLOAD

5. Comparison of MIDAS & Civil V.670 and RM2004.

LINK DOWNLOAD

6. Bài tập Midas/Civil.

LINK DOWNLOAD 1

LINK DOWNLOAD 2

LINK DOWNLOAD 3

SÁCH THAM KHẢO HỌC MIDAS CIVIL

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

B. VIDEO:

1. Hướng dẫn học và sử dụng Midas Civil - Cơ bản.


2. Hướng dẫn học và sử dụng Midas Civil - 7 Part.


Chúc các bạn thành công!

M_tả

Không có nhận xét nào: