CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 7, 2017

BÀI GIẢNG - Điện tử số 1 (Ks. Huỳnh Việt Thắng)


 Chương 1 - Hệ thống số đếm và khái niệm về mã
 Chương 2 - Đại số Bool
 Chương 3 - Các phần tử lôgic cơ bản
 Chương 4 - Hệ tổ hợp
 Chương 5 - Hệ tuần tự
 Chương 6 - Bài tập

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018