LUẬN VĂN - Quy trình công nghệ sấy thăng hoa sấy sầu riêng


NỘI DUNG:

Chương 1 .5

Chương 2 .7

2.1 Nguyên lý hoạt động .7
2.1.1 Giai đoạn làm lạnh .8
2.1.2 Giai đoạn thăng hoa .8
2.1.3 Giai đoạn bốc hơi ẩm còn lại .8
2.2 Ưu điểm – nhược điểm của quá trình sấy thăng hoa 9
2.2.1 Ưu điểm .9
2.2.2 Nhược điểm .9


Chương 3 .10

3.1 Phân loại .10
3.2 Cấu tạo 10
3.2.1 Hệ thống sấy hoạt động gián đoạn .10
3.2.2 Hệ thống sấy liên tục 15

Chương 4 .19

4.1 Gấc .19
4.1.1 Thành phần hoá học .19
4.1.2 Qui trình công nghệ .20
4.1.3 Giải thích qui trình công nghệ .21

4.2 Dâu tây 22
4.2.1 Qui trình công nghệ .22
4.2.2 Giải thích qui trình công nghệ .22
4.3 Nấm hương .23
4.1.1 Thành phần hoá học .23
4.1.2 Qui trình công nghệ .24
4.1.3 Giải thích qui trình công nghệ .24

4.4 Măng tây: 25
4.1.1 Thành phần hoá học .25
4.1.2 Qui trình công nghệ .26
4.1.3 Giải thích qui trình công nghệ .27

4.5 Sầu riêng .28
4.1.1 Thành phần hoá học .28
4.1.2 Qui trình công nghệ .29

4.6 Giới thiệu một số sản phẩm 30
4.6.1 Đậu nành .30
4.6.2 Hỗn hợp trái cây .30
4.6.3 Hỗn hợp rau củ .31
4.6.4 Dâu tây .31
4.6.5 Nấm .31
4.6.6 Mơ 31
4.6.7 Chuối 31
4.6.8 Việt quất .32
4.6.9 Cherry .32
4.6.10 Nam việt quất .32
4.6.11 Xoài 33
4.6.12 Lê .33
4.7 Kết luận .33

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: