CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Nov 21, 2017

SÁCH SCAN - Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng (Nguyễn Đình Chiều Cb)


Cuốn sách này nhằm trình bày một số vấn đề cơ bản của lý thuyết dao động cơ học liên quan trực tiếp đến áp dụng kỹ thuật rung nói chung và một vài bài toán cơ bản cũng như các kết quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước vào những năm gần đây, trong đó đặc biệt chú ý đến những mô hình bài toán áp dụng kỹ thuật rung trong xây dựng.
Sách gồm 5 chương:

Chương 1: Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một và hai bậc tự do.

1.1 Phương pháp thiết lập phương trình vi phân chuyển động của hệ dao động.
1.2 Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một bậc tự do.
1.3 Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có hai bậc tự do.
1.4 Ảnh hưởng của lực cản đối với  hệ dao động.


Chương 2: Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng đàn hồi đồng chất.

2.1 Dao động dọc của thanh tiết diện không đổi.
2.2 Dao động xoắn của trục tròn tiết diện không đổi.
2.3 Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng tiết diện thay đổi.
2.4 Sự lan truyền sóng.

Chương 3: Cơ sở tính toán hạ chìm các kết cấu vào đất bằng thiết bị rung.

3.1 Dao động cưỡng bức dọc của kết cấu hạ chìm vào đất gây ra cho máy rung.
3.2 Một vài bài toán tính búa rung.
3.3 Độ sâu hạ chìm và vận tốc hạ chìm của kết cấu.

Chương 4: Va chạm dọc của thanh đàn hồi và áp dụng của nó vào bài toán thi công đóng cọc.

4.1 Va chạm dọc của vật rắn vào thanh đàn hồi
4.2 Một vài bài toán va chạm của búa và cọc.
4.3 Một số kết quả tính toán với số liệu cụ thể tại công trường.

Chương 5: Tính toán rung mặt và rung sâu.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018