SÁCH SCAN - Giáo trình Cơ sở thiết kế trang phục (TS. Võ Tấn Phước & Các TG)


Cơ sở thiết kế trang phục trình bày những kiến thức cơ bản trong ngành may công nghiệp, bao gồm: Khái niệm về nhân trắc học, đặc điểm hình thái cơ thể người, về hệ thống cỡ số trang phục đang được áp dụng trong ngành may ở Việt Nam và các nước trên thế giới.

Giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ kỹ thuật ngành may và các nhà thiết kế chuyên nghiệp.


Đây là một tài liệu có chất lượng và giá trị về mặt kiến thức được trình bày rõ ràng, kèm theo những hình ảnh minh hoạ về phương pháp và những hướng dẫn cần thiết giúp cho sinh viên nắm vững được nguyên tắc thiết kế các mẫu trang phục thời trang và truyền thống, biết thiết kế dựng hình chi tiết mẫu theo tỉ lệ trên cơ sở số đo của cơ thể người.

NỘI DUNG:

Lời nói đầu

Chương 1: Khái quát về cơ thể người

Đặc điểm hình thái cơ thể người
Phân tích hình dáng cơ thể người

Chương 2: Kỹ thuật đo

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nhân trắc
Các kích thước cần đo phục vụ cho thiết kế trang phục trong sản xuất may công nghiệp
Chọn phương pháp đo và kỹ thuật đo, dụng cụ đo, tư thế đo
Chuẩn bị đo

Chương 3: Xây dựng hệ thống cỡ số

Nguyên tắc xây dựng ký hiệu cỡ số và sử dụng hệ thống cỡ số
Giới thiệu một số hệ thống cỡ số khác nhau đang sử dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống cỡ số
Một số khái niệm cơ bản dùng trong thống kê sinh học
Xây dựng hệ thống cỡ số

Phụ lục:

Giới thiệu chung về đặc điểm của trang phục
Mối quan hệ giữa cơ thể người và thiết kế

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: