SÁCH SCAN - Giáo trình Kỹ thuật ghép kênh số (Ks. Nguyễn Thị Thu)


Ở thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật ngày nay con người phải tiếp cận và xử lý một lượng thông tin lớn từ các phương tiện của công nghệ truyền thông. Truyền thông điện là một phương tiện truyền thông tin cậy, tiện ích và khắc phục được những khó khăn do nguy cơ khủng hoảng năng lượng gây ra. Các cuộc hội thảo hiện nay phần lớn có thể được phát triển dưới hình thức "Hội thảo từ xa", các dịch vụ bán hàng qua mạng hay còn gọi là thương mại điện tử.... Có thể triển khai nhờ công nghệ viễn thông số. Cuốn sách này là cơ sở nhằm cung cấp cho đọc giả một hiểu biết đầy đủ vê hệ thông tin số. Nó cũng là tài liệu tham khảo bổ ích có tính thực tiễn về các khái niệm cơ bản và nguyên lý kỹ thuật của hệ truyền thống số. Nội dung cuốn sách gồm các phần chủ yếu sau:


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin số
Chương 2. Truyền dẫn số các tín hiện tương tự
Chương 3. Điều chế số các tín hiệu tương tự
Chương 4. Các phương pháp ghép kênh số
Chương 5. Mã nhị phân và mã đường truyền
Chương 6. Kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: