CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 13, 2017

BÀI GIẢNG - Quy hoạch sử dụng đất (TS. Nguyễn Hữu Ngữ)


Trong nền sản xuất, đất đai giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đất đai là điều kiện vật chất mà mọi sản xuất và sinh hoạt đều cần tới. Đất đai là khởi điểm tiếp xúc và sử dụng tự nhiên ngay sau khi nhân loại xuất hiện. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, sự hình thành và phát triển của mọi nền văn minh vật chất và văn minh tinh thần, tất cả các kỹ thuật vật chất và văn hóa khoa học đều được xây dựng trên nền tảng cơ bản là sử dụng đất đai.


NỘI DUNG:

Chương 1. Các vấn đề chung về đất đai
Chương 2. Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất
Chương 3. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất
Chương 4. Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo FAO và bộ tài nguyên & môi trường
Chương 5. Phân bố đất đai và thiết kế các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018