CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 5, 2018

27 Câu hỏi ôn tập môn học lí luận dạy học


1. Lý luận dạy học là một khoa học. Hãy trình bày lịch sử phát triển của nó.
2. Hãy trình bày và giải thích đối tượng nghiên cứu và các phạm trù của lý luận dạy học.
3. Quá trình dạy học là gì? Hãy giải thích bản chất của nó!
4. Hãy phân tích đặc trưng của hoạt động dạy-học từ mối quan hệ cơ bản của quá trình dạy học
5. Hãy giải thích sự tác động qua lại của các thành tố của quá trình dạy học!

6. Hãy phân tích các nhiệm vụ của quá trình dạy học.
7. Động lực của quá trình dạy học là gì? Hãy phân tích các yếu tố tạo động lực của quá trình dạy học, đặc biệt là quá trình học!
8. Mỗi khâu có một chức năng nhất định. Tại sao phải kết hợp các khâu một cách logic trong quá trình dạy học. Hãy giải thích!
9. Nguyên tắc dạy học là gì? Hãy phân tích và nêu ví dụ ứng dụng trong hoạt động thực tiễn dạy học!

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018