Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH - Văn hóa Trung Quốc (Sử Trọng Văn & Trần Kiều Sinh)Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.

M_tả
M_tả

SÁCH - Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Phạm Ngọc Anh Cb)Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.Nội dung cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc nội dung chương trình - giáo trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đang được triển khai dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay và có mở rộng một số kiến thức nhất định theo nội dung của các chương trong giáo trình. Xuất phát từ tình hình thực tế của các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn có sự đa dạng về hình thức giảng dạy, học tập và tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kiến thức của sinh viên nên cuốn sách này cũng được biên soạn theo phương thức đa dạng hóa các hình thức câu hỏi để thuận lợi hơn cho sự tham khảo của các trường trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu thi và kiểm tra.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000) (Trần Nam Tiến Cb)Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh BạchSÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh Bạch.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

SÁCH SCAN - Tứ thư trung dung (NXB khai trí 1964) - Tạ Thanh Bạch.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINEM_tả
M_tả

Chương 1 giới thiệu quản trị vận hành và chuỗi cung ứngChapter 01 Operations and Supply Chain Management Answer Key

True / False Questions


1. (p. 10) Efficiency means doing the right things to create the most value for the company. 

 

FALSE

 

2. (p. 10) Effectiveness means doing the right things to create the most value for the company. Hiệu quả nghĩa là hoàn thành đúng việc nhằm tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng

 

TRUE

 Chapter 01 Operations and Supply Chain Management Answer Key

True / False Questions


1. (p. 10) Efficiency means doing the right things to create the most value for the company. 

 

FALSE

 

2. (p. 10) Effectiveness means doing the right things to create the most value for the company. Hiệu quả nghĩa là hoàn thành đúng việc nhằm tạo ra nhiều giá trị nhất cho khách hàng

 

TRUE

 

M_tả
M_tả

SÁCH - Cảm Xạ Học Và Đời Sống (Dư Quang Châu)Trong khi viết cuốn sách này chúng tôi có tóm lược một số kết quả và kinh nghiệm của những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong việc học tập và thực hành. Năng lượng cảm xạ học  từ năm 1993 đến nay ở Cộng Hòa Pháp và ở Việt Nam.

Sách cũng dùng những kiến thức chúng tôi học  được từ thầy dạy là các bác sĩ y khoa Patrick Verel, Nguyễn Văn Nghị, Lưu Đăng Vinh, và Claudine Lưu.

Để thực hiện quyển sách này bà Nguyễn Thị Mầng – các ông Nguyễn Văn Danh – Nguyễn Văn Lượm – Hoàng Hưng đã đóng góp nhiều công sức trong việc tìm hiểu môt số tài liệu bằng tiếng Pháp.

Chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ nhiệt tình và rất quý báu của Giáo sư Tiến sĩ  Ngô Vi Đại trong việc sửa bản thảo lần sau cùng.Trong khi viết cuốn sách này chúng tôi có tóm lược một số kết quả và kinh nghiệm của những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi trong việc học tập và thực hành. Năng lượng cảm xạ học  từ năm 1993 đến nay ở Cộng Hòa Pháp và ở Việt Nam.

Sách cũng dùng những kiến thức chúng tôi học  được từ thầy dạy là các bác sĩ y khoa Patrick Verel, Nguyễn Văn Nghị, Lưu Đăng Vinh, và Claudine Lưu.

Để thực hiện quyển sách này bà Nguyễn Thị Mầng – các ông Nguyễn Văn Danh – Nguyễn Văn Lượm – Hoàng Hưng đã đóng góp nhiều công sức trong việc tìm hiểu môt số tài liệu bằng tiếng Pháp.

Chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ nhiệt tình và rất quý báu của Giáo sư Tiến sĩ  Ngô Vi Đại trong việc sửa bản thảo lần sau cùng.

M_tả
M_tả

Ôn tập tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạmCâu1:Khái niệm về sự phát triển tâm lí trẻ em

Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được yêu thương…

Một số quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lí trẻ em.

Thuyết tiền định: Những người theo quan đểm này coi sự phát triển tâm lí là do tiềm năng sinh vật gaay ra và con người có tiềm năng đó từ khi ra đời .Mọi đặc đIểm tâm lí chung và có tính cá thể đều là tiền định đều có sẵn trong câu trúc sinh vật và sự phát triển chỉ lầ quá trình trưởng thàn chín muồi của những thuộc tính có sẵn ngay từ đầu và được quyết định  trước bằng con đường di truyền.

 Do đó có quan niệm: một bộ phận học sinh tõ ra không đạt được kết quả nào đó dù có dạy tốt ,số khac lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi …vì vậy hạ thấp vai trì của giáo dục ,giáo dục chỉ lầ nhaan tố bên ngoàI ,bị chế ước bởi tính di truyền coi trọng yếu tố môi trường .Câu1:Khái niệm về sự phát triển tâm lí trẻ em

Quan điểm của triết học DVBC về trẻ em: Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và biến đổi theo những qui luật riêng (trẻ em khác người lớn cả về tâm lí, sinh li). Khi sinh ra trẻ em là con người tiềm tàng. Để trở thầnh người theo đúng nghĩa của nó ,trẻ phảỉ được sống và họat động trong xã hội loài người, được nuôi dưỡng chăm sóc theo kiểu người, được yêu thương…

Một số quan điểm sai lầm về sự phát triển tâm lí trẻ em.

Thuyết tiền định: Những người theo quan đểm này coi sự phát triển tâm lí là do tiềm năng sinh vật gaay ra và con người có tiềm năng đó từ khi ra đời .Mọi đặc đIểm tâm lí chung và có tính cá thể đều là tiền định đều có sẵn trong câu trúc sinh vật và sự phát triển chỉ lầ quá trình trưởng thàn chín muồi của những thuộc tính có sẵn ngay từ đầu và được quyết định  trước bằng con đường di truyền.

 Do đó có quan niệm: một bộ phận học sinh tõ ra không đạt được kết quả nào đó dù có dạy tốt ,số khac lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi …vì vậy hạ thấp vai trì của giáo dục ,giáo dục chỉ lầ nhaan tố bên ngoàI ,bị chế ước bởi tính di truyền coi trọng yếu tố môi trường .

M_tả
M_tả

Pháp Luật Đại Cương EPUCâu 1: Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: 

  a.Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nướcthì thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  b.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  c.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. Câu 1: Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng: 

  a.Tính chất giai cấp của nhà nước không đổi nhưng bản chất của nhà nướcthì thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  b.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước không thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

  c.Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nước luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nước khác nhau. 

M_tả
M_tả

SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247)SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247).LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.SỔ TAY KIẾN THỨC ĐỊA LÝ 12 (Tuyensinh 247).LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)
LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Duy Long" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

M_tả
M_tả

SÁCH - Gặp hung hóa cát - Các phương pháp hóa giải vận mạng (Thiệu Vỹ Hoa)Những thầy  phong thủy  địa  lý  thực  thụ  phần  lớn  đều biết mệnh  lý và chọn ngày phong thủy,  đồng thời  còn  biết rất nhiều phương pháp hóa giải hung họa,  cũng như vô số tai  ương do  rất  nhiều  nguyên  nhân  dẫn  tới,  để  con  người có thể gặp hung hóa cát.  Để  những người mới  chập chững học cách đoán mệnh lý có thể nắm vững phương pháp hóa giải các loại tai họa, chúng tôi xin đưa ra phương pháp giải hạn ứng nghiệm mà tôi hay sử dụng để bạn đọc có thể hóa tai trừ nan tốt hơn.  Đồng thời vì sự nghiệp dịch học đưa ra những cống hiến hữu  ích cho bản  thần.  Đây được coi  như báu vật quý giá, là bí quyết được lưu truyền mãi.Những thầy  phong thủy  địa  lý  thực  thụ  phần  lớn  đều biết mệnh  lý và chọn ngày phong thủy,  đồng thời  còn  biết rất nhiều phương pháp hóa giải hung họa,  cũng như vô số tai  ương do  rất  nhiều  nguyên  nhân  dẫn  tới,  để  con  người có thể gặp hung hóa cát.  Để  những người mới  chập chững học cách đoán mệnh lý có thể nắm vững phương pháp hóa giải các loại tai họa, chúng tôi xin đưa ra phương pháp giải hạn ứng nghiệm mà tôi hay sử dụng để bạn đọc có thể hóa tai trừ nan tốt hơn.  Đồng thời vì sự nghiệp dịch học đưa ra những cống hiến hữu  ích cho bản  thần.  Đây được coi  như báu vật quý giá, là bí quyết được lưu truyền mãi.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Phân Tích Tác Phẩm Văn Học Trung Đại Việt Nam Từ Góc Nhìn Thể Loại (Lã Nhâm Thìn)Tiến trình văn học Việt Nam nhìn từ góc độ sự vận động của loại hình tác giả ... Bộ môn luôn tích cực tham gia đổi mới phương pháp dạy và học. ... Nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt công tác giảng dạy đồng thời góp phần thúc đẩy .... Khảo và luận một số thể loại - tác gia - tác phẩm văn học trung đại Việt Nam (tập ).Tiến trình văn học Việt Nam nhìn từ góc độ sự vận động của loại hình tác giả ... Bộ môn luôn tích cực tham gia đổi mới phương pháp dạy và học. ... Nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt công tác giảng dạy đồng thời góp phần thúc đẩy .... Khảo và luận một số thể loại - tác gia - tác phẩm văn học trung đại Việt Nam (tập ).

M_tả
M_tả

TÀI LIỆU - Lý thuyết kiểm soát nội bộ (Full 3 chương)1. Định nghĩa 

- Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

? Vì doanh nghiệp họ luôn phải đối mặt với rủi ro : ngăn ngừa thua lỗ, thông tin cung cấp trong công ty bị rò rỉ ra bên ngoài      Thành lập hệ thống KSNB  1. Định nghĩa 

- Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

? Vì doanh nghiệp họ luôn phải đối mặt với rủi ro : ngăn ngừa thua lỗ, thông tin cung cấp trong công ty bị rò rỉ ra bên ngoài      Thành lập hệ thống KSNB  

M_tả
M_tả

Đường Thi nhất bách thủ (Một trăm bài thơ Đường) - Phùng Hoài Ngọc

 


Bắt đầu bằng câu thơ bí ẩn của Lí Bạch   : 诗成草树皆千古  Shī chéng cǎo shù jiē qiān gǔ:   

      “Thi thành, thảo thụ giai thiên cổ ” [ Bài thơ làm xong, cỏ cây (và bài thơ) đều đã trở thành thiên cổ ] 

Lí Bạch đã nêu lên một quan niệm thơ độc đáo trong thế giới văn học của loài người ! Hiểu cách thứ nhất là : Bài thơ đồng nhất với nhà thơ, cùng với cây cỏ thoắt trở thành quá khứ (thiên cổ) sau khi bài thơ hoàn thành. Hiểu cách thứ hai : bài thơ và cây cỏ phút chốc trở nên  nghìn năm, nghìn xưa (thiên cổ). “Cỏ cây” là hình ảnh  đại diện của thiên nhiên hoang sơ. Bài thơ, nhà thơ cùng với cỏ cây trở thành một thứ “thiên nhiên” ư ? Mơ hồ nhất là ý nghĩa chữ “thiên cổ” . Câu thơ Lý Bạch hàm súc bí ẩn lạ, hiểu  lẽ nào cho đúng ? Tiếc rằng soạn giả chưa tìm thấy nguyên vẹn bài thơ có câu thơ trên. 

Đọc một bài thơ hay, ta thấy cuộc sống trở nên thư thả,  đôi mắt nhìn  đời của ta sẽ khác. Thơ  không thích hợp với “công  nghiệp hoá hiện đại hoá” . Trộm nghĩ, thơ sẽ mãi mãi thủ công hoá và cổ điển hoá. Một cây bút, một mảnh giấy thêm vào một tâm hồn là đủ cho thơ . Đọc thơ rồi trò chuyện với nhau cũng thấy tâm đắc thú vị ở  đời ! 

Đường Thi và người Việt Nam Hai bên thân quen với nhau từ lâu lắm rồi, và không bao giờ tách ra được nữa. Đường Thi đã được Việt hoá nhuần nhuyễn. Nhiều bài thơ Việt Nam  có thể gọi là “giá đáng Thịnh Đường ” như thơ của các nhà sư thời Lý, vua Trần, Nguyễn Trãi, vua Lê, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh …Đường Thi sẽ còn sống mãi cùng người Việt Nam . 

      Tiêu chí lựa chọn tuyển tập “Đường Thi nhất bách thủ” 100 bài  lựa chọn sao cho thể hiện sự đa dạng phong phú của Đường Thi.  Đặc biệt, trong tập thơ này có tới 11 bài được tuyển chọn vào sách giáo khoa Văn trung học, chưa kể ở đại học cao đẳng. 100 bài chỉ là con số nhỏ trong khoảng non nghìn bài lưu hành ở Việt Nam, trong tổng số khoảng 54 000 bài Đương Thi  đã được sưu tập ở Trung Quốc. Nhưng đây là 100 bài ưu tú, nổi bật và khá quen thuộc với người Việt Nam. 100 bài được sắp xếp theo trật tự abc cho dễ lật đọc.  Phần phụ lục chọn thêm 10 bài thơ đời Tống để tham khảo . 

Cách biên soạn từng bài thơ :  

Đầu tiên là văn bản nguyên tác, kế đó là  phiên âm Bắc Kinh  (pinyin, tiếng quan thoại, bạch thoại, tiếng phổ thông), phiên âm Hán Việt, dịch nghĩa và  dịch thơ nếu có. Sau một số bài có chú thích cần thiết để hiểu bài thơ. Một số bài ghi thêm gợi ý cho SV khi học tập  Văn học Trung Quốc. Có khi ghi cả lời bình tuỳ hứng của soạn giả.  

Lời bình này mang tính cá nhân, có thể gợi hướng phân tích cho học sinh, sinh viên . Cũng là ý kiến trao  đổi cùng bạn tri âm tri kỷ. Tác phẩm nghệ thuật có thể hàm chứa những lớp ý nghĩa khác nhau . Mỗi người đọc có quyền cảm nhận riêng. Nếu là bài thi của học sinh sinh viên thì sao ? Trước hết GV có một đáp án mở. Đáp án đó có phần “cứng”,  là nội dung khách quan của văn bản và ý tứ gợi ra từ cuộc  đời của nhà thơ và hoàn cảnh  đương thời. Học sinh sinh viên có thể cảm nhận theo chủ quan nhưng phải trên cơ sở  ngôn từ nghệ thuật của tác phẩm. Cảm nhận  đó phải mang tính văn chương, hợp lý, hợp thời thì mới được chấp nhận (“phần mềm”) . Đó là quyền tự do dân chủ sáng tạo của học sinh sinh viên  khi làm văn, khác với sự cảm  nhận tuỳ tiện lung tung, thiếu tính thẩm mĩ . 

 

 


Bắt đầu bằng câu thơ bí ẩn của Lí Bạch   : 诗成草树皆千古  Shī chéng cǎo shù jiē qiān gǔ:   

      “Thi thành, thảo thụ giai thiên cổ ” [ Bài thơ làm xong, cỏ cây (và bài thơ) đều đã trở thành thiên cổ ] 

Lí Bạch đã nêu lên một quan niệm thơ độc đáo trong thế giới văn học của loài người ! Hiểu cách thứ nhất là : Bài thơ đồng nhất với nhà thơ, cùng với cây cỏ thoắt trở thành quá khứ (thiên cổ) sau khi bài thơ hoàn thành. Hiểu cách thứ hai : bài thơ và cây cỏ phút chốc trở nên  nghìn năm, nghìn xưa (thiên cổ). “Cỏ cây” là hình ảnh  đại diện của thiên nhiên hoang sơ. Bài thơ, nhà thơ cùng với cỏ cây trở thành một thứ “thiên nhiên” ư ? Mơ hồ nhất là ý nghĩa chữ “thiên cổ” . Câu thơ Lý Bạch hàm súc bí ẩn lạ, hiểu  lẽ nào cho đúng ? Tiếc rằng soạn giả chưa tìm thấy nguyên vẹn bài thơ có câu thơ trên. 

Đọc một bài thơ hay, ta thấy cuộc sống trở nên thư thả,  đôi mắt nhìn  đời của ta sẽ khác. Thơ  không thích hợp với “công  nghiệp hoá hiện đại hoá” . Trộm nghĩ, thơ sẽ mãi mãi thủ công hoá và cổ điển hoá. Một cây bút, một mảnh giấy thêm vào một tâm hồn là đủ cho thơ . Đọc thơ rồi trò chuyện với nhau cũng thấy tâm đắc thú vị ở  đời ! 

Đường Thi và người Việt Nam Hai bên thân quen với nhau từ lâu lắm rồi, và không bao giờ tách ra được nữa. Đường Thi đã được Việt hoá nhuần nhuyễn. Nhiều bài thơ Việt Nam  có thể gọi là “giá đáng Thịnh Đường ” như thơ của các nhà sư thời Lý, vua Trần, Nguyễn Trãi, vua Lê, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh …Đường Thi sẽ còn sống mãi cùng người Việt Nam . 

      Tiêu chí lựa chọn tuyển tập “Đường Thi nhất bách thủ” 100 bài  lựa chọn sao cho thể hiện sự đa dạng phong phú của Đường Thi.  Đặc biệt, trong tập thơ này có tới 11 bài được tuyển chọn vào sách giáo khoa Văn trung học, chưa kể ở đại học cao đẳng. 100 bài chỉ là con số nhỏ trong khoảng non nghìn bài lưu hành ở Việt Nam, trong tổng số khoảng 54 000 bài Đương Thi  đã được sưu tập ở Trung Quốc. Nhưng đây là 100 bài ưu tú, nổi bật và khá quen thuộc với người Việt Nam. 100 bài được sắp xếp theo trật tự abc cho dễ lật đọc.  Phần phụ lục chọn thêm 10 bài thơ đời Tống để tham khảo . 

Cách biên soạn từng bài thơ :  

Đầu tiên là văn bản nguyên tác, kế đó là  phiên âm Bắc Kinh  (pinyin, tiếng quan thoại, bạch thoại, tiếng phổ thông), phiên âm Hán Việt, dịch nghĩa và  dịch thơ nếu có. Sau một số bài có chú thích cần thiết để hiểu bài thơ. Một số bài ghi thêm gợi ý cho SV khi học tập  Văn học Trung Quốc. Có khi ghi cả lời bình tuỳ hứng của soạn giả.  

Lời bình này mang tính cá nhân, có thể gợi hướng phân tích cho học sinh, sinh viên . Cũng là ý kiến trao  đổi cùng bạn tri âm tri kỷ. Tác phẩm nghệ thuật có thể hàm chứa những lớp ý nghĩa khác nhau . Mỗi người đọc có quyền cảm nhận riêng. Nếu là bài thi của học sinh sinh viên thì sao ? Trước hết GV có một đáp án mở. Đáp án đó có phần “cứng”,  là nội dung khách quan của văn bản và ý tứ gợi ra từ cuộc  đời của nhà thơ và hoàn cảnh  đương thời. Học sinh sinh viên có thể cảm nhận theo chủ quan nhưng phải trên cơ sở  ngôn từ nghệ thuật của tác phẩm. Cảm nhận  đó phải mang tính văn chương, hợp lý, hợp thời thì mới được chấp nhận (“phần mềm”) . Đó là quyền tự do dân chủ sáng tạo của học sinh sinh viên  khi làm văn, khác với sự cảm  nhận tuỳ tiện lung tung, thiếu tính thẩm mĩ . 

 

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư phạm (ThS. Lý Minh Tiên & TS. Nguyễn Thị Tứ Cb)_1Học phần Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm được đưa vào giảng dạy cho sinh viên các trường Sư phạm và học viên các lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên phổ thông trong nhiều năm qua. Đây là học phần nối tiếp học phần Tâm lý học đại cương, nhằm cung cấp những tri thức chung nhất về tâm lý lứa tuổi, chủ yếu là lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, những cơ sở tâm lý của việc dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, các phẩm chất và năng lực của giáo viên. Bằng sự tích hợp hệ thống lý luận của khoa học tâm lý và những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học trong và ngoài nước, học phần giúp người học có những hiểu biết khá sâu sắc về tâm lý lứa tuổi cũng như những cơ sở tâm lý của dạy học và giáo dục, từ đó có thể rút ra các kết luận sư phạm cần thiết cho công tác tương lai.Học phần Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm được đưa vào giảng dạy cho sinh viên các trường Sư phạm và học viên các lớp nghiệp vụ sư phạm giáo viên phổ thông trong nhiều năm qua. Đây là học phần nối tiếp học phần Tâm lý học đại cương, nhằm cung cấp những tri thức chung nhất về tâm lý lứa tuổi, chủ yếu là lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, những cơ sở tâm lý của việc dạy học và giáo dục đạo đức cho học sinh, các phẩm chất và năng lực của giáo viên. Bằng sự tích hợp hệ thống lý luận của khoa học tâm lý và những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học trong và ngoài nước, học phần giúp người học có những hiểu biết khá sâu sắc về tâm lý lứa tuổi cũng như những cơ sở tâm lý của dạy học và giáo dục, từ đó có thể rút ra các kết luận sư phạm cần thiết cho công tác tương lai.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ThS. Lê Văn Dũng & ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân Cb)Giáo dục và Đào tạo về Chương trình học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng trong các trường đại học hệ không chuyên lý luận chính trị; Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ  đạo của Đảng  ủy, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trịvề việc nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình - tài liệu học tập; được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính -  Marketing tại Quyết định ố210/QĐ-ĐHTCM ngày 26 tháng 2 năm 2020, tập thể  tác giả  do ThS. Lê Văn Dũng và ThS. Giáo dục và Đào tạo về Chương trình học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng trong các trường đại học hệ không chuyên lý luận chính trị; Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ  đạo của Đảng  ủy, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Khoa Lý luận chính trịvề việc nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình - tài liệu học tập; được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính -  Marketing tại Quyết định ố210/QĐ-ĐHTCM ngày 26 tháng 2 năm 2020, tập thể  tác giả  do ThS. Lê Văn Dũng và ThS. 

M_tả
M_tả

Bài giảng - Các vùng văn hóa Việt NamSố tín chỉ:  02 (tiết lí thuyết,  tiết thảo luận, tiết bài tập, thực  hành)

Khoa phụ trách: Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Mã số học phần: 317245

Dạy cho các ngành:  Cử nhân Văn hóa học, Cử nhân Việt Nam  học, Cử nhân Địa - Du lịch, Cử nhân Báo chí. 

1. Mô tả học phần:

Các vùng văn hóa Việt Nam là một khoa học liên ngành: văn hóa học, khu vực học, địa lí học, sử học, ngôn ngữ học, văn học.  Trong đó lĩnh vực văn hóa học giữ vai trò  chính  yếu.  Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  những  kiến  thức  cơ  bản  về  lí thuyết vùng văn hóa, từ đó đi vào tìm hiểu từng vùng văn hóa cụ thể của Việt Nam. Số tín chỉ:  02 (tiết lí thuyết,  tiết thảo luận, tiết bài tập, thực  hành)

Khoa phụ trách: Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Mã số học phần: 317245

Dạy cho các ngành:  Cử nhân Văn hóa học, Cử nhân Việt Nam  học, Cử nhân Địa - Du lịch, Cử nhân Báo chí. 

1. Mô tả học phần:

Các vùng văn hóa Việt Nam là một khoa học liên ngành: văn hóa học, khu vực học, địa lí học, sử học, ngôn ngữ học, văn học.  Trong đó lĩnh vực văn hóa học giữ vai trò  chính  yếu.  Học  phần  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  những  kiến  thức  cơ  bản  về  lí thuyết vùng văn hóa, từ đó đi vào tìm hiểu từng vùng văn hóa cụ thể của Việt Nam. 

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình văn học trung đại việt nam - FULL Tập 1 + 2 (PGS.TS. Lã Nhâm Thìn Cb)Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam được biên soạn từ nhu cầu thực tiễn của việc nghiên cứu và giảng dạy văn học trong các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm nghiên cứu văn học. Khi biên soạn, các tác giả có ý thức cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất Việt Nam trên cả hai bình diện lý luận và lịch sử, cập nhật những đổi mới về hợp nghiên cứu và vụ mới nhất về văn học trung đại ữ văn trong nhà trường. Với tin phương pháp nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong tinh thần: đại học "đi trước", "đi cùng" phổ thông, cuốn giáo trình này không chỉ phục vụ cho nhu cầu đào tạo ở cao đẳng, đại học mà còn thích dụng cho việc dạy và học ở trường phổ thông. Gắn kết giữa khoa học cơ cơ bản và khoa kết hợp giữa học sư phạm, giáo trình Văn học trung đại Việt Nam có tiến trình lịch sử văn học và hệ thống thể dung và phương pháp dạy học môn Neloại nhù hợp với việc đổi mới n Ngữ văn. vậy, cấu nội của sách một mặt vẫn theo tiến trình lịch sử văn học, mặt khác trình bày những thể loại cơ bản nhất của văn học trung đại Việt Nam. Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam được biên soạn từ nhu cầu thực tiễn của việc nghiên cứu và giảng dạy văn học trong các trường cao đẳng, đại học, các trung tâm nghiên cứu văn học. Khi biên soạn, các tác giả có ý thức cập nhật những kết quả nghiên cứu mới nhất Việt Nam trên cả hai bình diện lý luận và lịch sử, cập nhật những đổi mới về hợp nghiên cứu và vụ mới nhất về văn học trung đại ữ văn trong nhà trường. Với tin phương pháp nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong tinh thần: đại học "đi trước", "đi cùng" phổ thông, cuốn giáo trình này không chỉ phục vụ cho nhu cầu đào tạo ở cao đẳng, đại học mà còn thích dụng cho việc dạy và học ở trường phổ thông. Gắn kết giữa khoa học cơ cơ bản và khoa kết hợp giữa học sư phạm, giáo trình Văn học trung đại Việt Nam có tiến trình lịch sử văn học và hệ thống thể dung và phương pháp dạy học môn Neloại nhù hợp với việc đổi mới n Ngữ văn. vậy, cấu nội của sách một mặt vẫn theo tiến trình lịch sử văn học, mặt khác trình bày những thể loại cơ bản nhất của văn học trung đại Việt Nam. 

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê)Công trình khoa học từ điển giải nghĩa tiếng Việt được biên soạn và cách thức tổ chức làm việc quy mô rất công phu, từ ngữ được giải thích chính xác, trình bày khoa học, hợp lý. Dựa khối lượng ngữ liệu đồ sộ và hệ thống lý luận từ điển học đúc kết được qua nhiều năm nghiên cứu, kết hợp hài hòa giữa tính hàn lâm và đại chúng trong một công trình, nhóm biên soạn đã xử lý từ đồng âm, đa nghĩa hợp lý, đầy đủ và chính xác, đưa ra nhiều thí dụ phong phú, đa dạng, chuẩn mực và mang tính điển hình rất cao.Công trình khoa học từ điển giải nghĩa tiếng Việt được biên soạn và cách thức tổ chức làm việc quy mô rất công phu, từ ngữ được giải thích chính xác, trình bày khoa học, hợp lý. Dựa khối lượng ngữ liệu đồ sộ và hệ thống lý luận từ điển học đúc kết được qua nhiều năm nghiên cứu, kết hợp hài hòa giữa tính hàn lâm và đại chúng trong một công trình, nhóm biên soạn đã xử lý từ đồng âm, đa nghĩa hợp lý, đầy đủ và chính xác, đưa ra nhiều thí dụ phong phú, đa dạng, chuẩn mực và mang tính điển hình rất cao.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Phóng sự báo chí (TS. Nguyễn Thị Thoa & TS. Đức Dũng Cb)Cuốn sách gồm 07 chương, đề cập đến sự hình thành và phát triển của phóng sự; Đặc điểm thể loại phóng sự; Kỹ năng làm phóng sự báo in và báo mạng điện tử; Các dạng phóng sự; Phóng viên làm phóng sự; Phóng sự phát thanh; Phóng sự truyền hình.Cuốn sách gồm 07 chương, đề cập đến sự hình thành và phát triển của phóng sự; Đặc điểm thể loại phóng sự; Kỹ năng làm phóng sự báo in và báo mạng điện tử; Các dạng phóng sự; Phóng viên làm phóng sự; Phóng sự phát thanh; Phóng sự truyền hình.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Kỹ năng khởi nghiệpKỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP

"Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ." (Tony Gaskins)


PHẦN 1. KHỞI NGHIỆP CÓ GÌ HAY?KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP

"Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ." (Tony Gaskins)


PHẦN 1. KHỞI NGHIỆP CÓ GÌ HAY?

M_tả
M_tả

C. Bài giảng xã hội