Phân tích và thiết kế hệ thống Quản lý website bán hàng thiết bị máy tính


Trong thời buổi hiện nay, khi mà công nghệ phát triển, thương mại điện tử ngày càng phát triển trên thế giới cũng như Việt Nam và dần khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường. Cùng với đó là sự ra đời của các ngôn ngữ lâp trình cho phép thiết kế và xây dựng các ứng dụng thương mại điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau. Và một trong những ứng dụng của thương mại điện tử phổ biến ở nước ta là dịch vụ bán hàng qua mạng internet. Dịch vụ này cho phép người dùng tìm kiếm chọn lựa sản phẩm để mua, thực hiện giao dịch mà không cần phải trực tiếp đến cửa hàng, mà chỉ cần sử dụng một thiết bị máy tính có kết nối internet. Tuy nhiên hiện nay dịch vụ này vẫn còn khá mới với nhiều người tiêu dùng nước ta, đặc biệt là những người không có kiến thức về tin học nói chung và thương mại điện tử nói riêng. Nên hiện giờ các đối tượng chính của thương mại điện tử vẫn chủ yếu là tầng lớp tri thức và học sinh,sinh viên. Là những người sinh viên, cũng có chút kiến thức về tin học cũng như tiếp xúc với thương mại điện tử tuy nhiên đôi lúc cũng gặp một số khó khăn trong việc mua bán trên các hệ thống bán hàng qua mạng hiện tại. Như hình thức thanh toán, nhận hàng, chất lượng sản phẩm thực tế không được như trên website....

Hiểu được các vấn đề đó cũng như mong muốn đưa thương mại điện tử đến với nhiều người hơn chúng em thực hiện đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống website bán hàng qua mạng. Với mục đích xây dựng một hệ thống bán hàng qua mạng uy tín, đơn giản, thân thiện, cũng như đem lại cho khách hàng những lựa chọn tối ưu để ngay cả những người không có kiến thức về tin học cũng có thể tham gia mua hàng qua mạng chỉ với một số thao tác đơn giản. Sản phẩm mà bọn em hướng tới là các thiết bị tin học nói chung, và thiết bị máy tính nói riêng. Vì sản phẩm này đã dần trở thành vô cùng cần thiết cho nhu cầu học tập, làm việc, giải trí...

Danh sách từ viết tắt, hình ảnh, bảng trong báo cáo 4
Lời nói đầu 5
CHƯƠNG I: Định nghĩa vấn đề 6
1. Định nghĩa bài toán 6
2. Các nhóm chức năng của hệ thống 6
3. Các tác nhân của hệ thống 6
CHƯƠNG II: Phân tích hệ thống 8
1. Xác định UC của các tác nhân 8
2. Đặc tả các UC 8
2.1. Đăng kí thành viên 8
2.2. Đăng nhập hệ thống 9
2.3. Tìm kiếm sản phẩm 10
2.4. Xem thông tin sản phẩm 10
2.5. Xem thông tin cá nhân 10
2.6. Sửa thông tin cá nhân 11
2.7. Thêm vào giỏ hàng 11
2.8. Thanh toán 12
2.9. Kiểm tra đơn hàng 13
2.10. Nhận và giao hàng 13
3. Biểu đồ UC chi tiết 13
4.    Biểu đồ hoạt động 16
4.1 Đăng ký thành viên: 16
4.2 Đăng nhập vào hệ thống 17
4.3 Tìm kiếm sản phẩm 17
4.4 Xem sản phẩm 18
4.5 Xem giỏ hàng 19
4.6 Xem thông tin cá nhân 19
4.7 Thanh  toán 20
4.8 Nhập hàng vào kho 21
4.9 Nhận hóa đơn và giao hang 22
5.    Biểu đồ trình tự 23
5.1 Đăng ký thành viên 23
5.2 Tìm kiếm sản phẩm 23
5.3 Thanh toán 24
5.4 Nhập hàng 25
5.5 Giao hàng 26
CHƯƠNG III: Thiết kế 28
1.   Xác định các thực thể 28
2.   Mô tả chi tiết các thực thể 28
3.   Lược đồ liên kết giữa các bảng 31
4.   Thiết kế giao diện. 32
4.1 Đăng ký thành viên 32
4.2 Trang chu 33
4.3 Login 33
4.4 Trang quản trị 33
Kết luận 34
Tài liệu tham khảo 34

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: