CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 26, 2018

Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế


Đối với nước ta, việc chuyển nền kinh tế từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cả một quá trình dài với không ít khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nước ta đã thực hiện được công cuộc đổi mới này để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, phát triển mạnh, hội nhập với nền kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trường, mọi quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hóa. Do đó, vốn bằng tiền tệ thật sự đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nước ta. Hiện nay thị trường chứng khoán, nhiều tổ chức tài chính đã ra đời và đang mở rộng hoạt động ở nước ta nhưng khả năng huy động vốn không nhiều.

Vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cũng hết sức khó khăn, do đó nguồn vốn để đầu tư trong nền kinh tế chủ yếu dựa vào các ngân hàng thương mại. Vì thế, các ngân hàng thương mại đóng vai trò rất lớn trong việc huy động vốn cho nền kinh tế. Năm 2010 chủ trương hỗ trợ lãi suất chỉ duy trì đối với các khoản vốn vay trung,dài hạn. Trong khi đó, vốn huy động được của ngân hàng chủ yếu là vốn ngắn hạn. Mặt khác, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay là rất gay gắt. Do đó, một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải có một lượng vốn dồi dào để đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của mình. Đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam mà đặc biệt là NHNo&PTNT Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế, điều đó lại càng quan trọng để ngân hàng có thể đứng vững và đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng khác. Với mục đích tìm hiểu về tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Bắc Sông Hương, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng, em đã chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế”.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018