GIÁO TRÌNH - Bài giảng Pascal Full (PGS.TS Lê Khắc Thành)


Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự kiến thức hợp lí và logic, bạn phải hoàn thành phần đầu để có kiến thức cần thiết trước khi muốn học tốt phần sau sau. Mỗi phần lại chia thành các bài nhỏ hơn. Cuối khóa học có bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức của các học viên.

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC: 

- Hiểu khái niệm về thuật giải, biết thiết kế thuật giải để giải quyết một bài toán trong tin học.
- Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải quyết các bài toán trong môi trường Turbo Pascal.
- Nắm được một số thuật giải điển hình trong tin học.
- Tạo cơ sở để tiếp nhận các ngôn ngữ lập trình bậc cao hơn.


NGUỒN THAM KHẢO:

1. Tài liệu dạng in ấn: 

- Tin học ứng dụng, tác giả Lê Khắc Thành- GV Khoa CNTT, trường ĐHSP Hà Nội.
- Ngôn nhữ lập trình Pascal, tác giả Quách Tuấn Ngọc- NXB Thống kê- 2001.
- Tập sách: Lập trình Pascal (3 tập), tác giả Bùi Việt Hà- NXB Giáo dục.

2. Tài liệu tham khảo trên mạng:

- http://www.quantrimang.com
- http://www.diendantinhoc.com
- http://www.ttvonline.com
- http://www.manguon.com
- http://msdn.microsoft.com

LINK DOWNLOAD GIÁO TRÌNH

Chú ý:

Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.

Các yêu cầu kỹ thuật.

Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:

- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment

Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên theo thông tin bên dưới.

Bộ công cụ hỗ trợ xem nội dung bài giảng điện tử đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2

Bộ công cụ này bao gồm 2 gói phần mềm hỗ trợ xem nội dung gói bài giảng điện tử được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2.

Gói 1 gồm các phần mềm:

- Reload Player.
- Bộ soạn thảo Reload Editor
- JavaRuntime Environment:

LINK DOWNLOAD GÓI 1

Gói 2 gồm các phần mềm:

- Authorware: để xem và soạn thảo nội dung gói SCORM.
- Flash player và Shockware: để xem các file flash.

LINK DOWNLOAD GÓI 2

NGUỒN: (ebook.edu.vn)
M_tả

Loading...

No comments: