GIÁO TRÌNH - Ứng dụng Matlab mô phỏng mạch điện - điện tử (Trần Thu Hà & Các TG)


MATLAB là một chương trình do công ty "The MATHWORKS" viết cho máy tính cá nhân nhằm hỗ trợ cho các tính toán kỹ thuật tương ứng với các phần tử cơ bản là ma trận.  MATLAB là từ viết tắt của MATRIX và LABORATORY. Chương trình này  hiện đang được sử dụng nhiều trong nghiên cứu cácvấn đề liên quan đến bài toán kĩ thuật như: Lý thuyết mạch điện – điện tử, Lý thuyết điều khiển tự động, Khảo sát và phân tích các chế độ làm việc của các thiết bị điện và hệ thống điện, Kỹ thuật thống kê xác suất, Xử lý số tín hiệu, Phân tích dữ liệu, Dự báo chuỗi quan sát, v.v …


NỘI DUNG:

Phần I: LẬP TRÌNH CĂN BẢN VỚI MATLAB ..................... 6

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về MATLAB.....................6
Chương 2: Các lệnh cơ bản trong MATLAB .......... 13
Chương 3: Các toán tử và các ký tự đặc biệt......... 20
Chương 4: Các hàm logic.................................. 24
Chương 5: Lập trình trong MATLAB .......... 27
Chương 6: Các lệnh xử lý chuỗi ...... 31
Chương 7: Các hàm giao tiếp ................................ 35
Chương 8: Các hàm toán học cơ bản .................. 39
Chương 9: Các lệnh thao tác trên ma trận ...................... 43
Chương 10: Các phép tính đại số .............. 52
Chương 11: Đồ họa trong MATLAB ........... 58

Phần II: MỘT SỐ VÍ DỤ ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH TRONG MATLAB .............. 67

Tài liệu tham khảo ………………….112

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: