Hệ thống kích từ EX2000 của nhà máy thủy điện Hàm Thuận


Nhà máy thủy điện đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn năng lượng của Quốc gia. Do tầm quan trọng như vậy nên việc vận hành an toàn và hiệu quả nhà máy là cần thiết để đảm bảo tính ổn định chung trong toàn hệ thống điện.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, mỗi thiết bị, hệ thống công nghệ trong nhà máy phải làm việc tin cậy và an toàn. Ngoài ra, yếu tố con người vận hành thiết bị là quan trọng nhất vì con người là chủ thể trực tiếp tác động lên thiết bị.


Hệ thống kích từ là một trong những hệ thống công nghệ thuộc nhà máy, đáp ứng yêu cầu kích thích cho tổ máy, đóng góp một phần quan trọng trong việc vận hành ổn định nhà máy. Do đó, mục đích của người làm chuyên đề này nhằm đưa ra các kiến thức về hệ thống kích từ như: mô tả hệ thống, các quy định về an toàn, vận hành, các hiện tượng bất thường và sự cố để người vận hành có kiến thức sâu hơn về hệ thống, am hiểu từng thiết bị thuộc hệ thống, từ đó có thể vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống do mình đảm nhiệm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà máy.

Qua thời gian thực hiện chuyên đề, tìm hiểu tài liệu và được sự quan tâm giúp đỡ của Phân xưởng vận hành II thuộc NMTĐ Hàm Thuận, sự chỉ đạo của Trưởng Ban mà đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Quản đốc phân xưởng vận hành A-Vương đến nay chuyên đề của tôi cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, tính phức tạp của chuyên đề và trình độ kinh nghiệm còn hạn chế, nên trong thời gian thực hiện chuyên đề không tránh khỏi những sai sót mong ý kiến đóng góp của Lãnh đạo và đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: