SÁCH SCAN - Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng (PGS.TS. Trịnh Quốc Thắng)


Trong thời đại hiện nay, thuật ngữ "Tư vấn" được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi như là một đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Cuộc sống càng phát triển thì sự phân công lao động trong xã hội càng cao và mang tính chuyên nghiệp. Vì vậy, bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần có tư vấn như là một giải pháp hữu hiệu để đạt được các mục tiêu tối ưu, từ luật pháp, y tế, đến khoa học, công nghệ... Đặc biệt trong ngành Xây dựng, tư vấn đã trở nên cần thiết và ở một vài trường hợp bắt buộc mang tính pháp luật, đó là "Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình".


Trong lịch sử phát triển của con người, tư vấn đã xuất hiện hàng nghìn năm nay, còn trong ngành Xây dựng, tư vấn cũng đã có mặt hàng trăm năm nay. Đặc biệt, khi nền kinh tế thị trường phát triển, thì tư vấn xây dựng đã trở thành một nghề chuyên nghiệp, có đẳng cấp và được xã hội tôn trọng.

Ở Việt nam, do những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, nên tư vấn nói chung và tư vấn xây dựng nói riêng chưa có điều kiện để phát triển. Chỉ đến những năm đầu của thế kỷ này, khi nền kinh tế của chúng ta đã trở thành nền kinh tế thị trường và nước ta đã hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại Quốc tế, thì tư vấn xây dựng mới thực sự phát triển.

Vì vậy, việc đào tạo một đội ngũ kỹ sư tư vấn và các tổ chức tư vấn xây dựng chuyên nghiệp đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Nội dung sách giới thiệu các kiến thức cơ bản cho các kỹ sư tư vấn giám sát và kỹ sư tư vấn dự án đầu tư xây dựng. Sách gồm 8 chương như sau:

Chương 1: Khái niệm chung về tư vấn và tư vấn xây dựng.
Chương 2: Cơ sở pháp lý cho hoạt động tư vấn xây dựng.
Chương 3: Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng.
Chương 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.
Chương 5: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng.
Chương 6: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Chương 7: Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng.
Chương 8: Quản lý chất lượng toàn diện TQM trong xây dựng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: