TÀI LIỆU - Hệ thống quản lý tòa nhà BMS cho dự án Trung tâm Thông tấn Quốc gia


Hệ thống quản lý tòa nhà BMS tích hợp các hệ thống kỹ thuật cùng hoạt động trong toà nhà như các hệ thống  Cơ/Điện, An ninh, ... bao gồm các cấu trúc truyền thông rất đa dạng trong đó nhằm cung cấp các dịch vụ điều khiển tự động, sử dụng năng lượng hiệu quả nhất và khả năng quản lý tòa nhà thông minh với chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thấp nhất.
Hệ thống quản lý tòa nhà BMS cho dự án Trung tâm Thông tấn Quốc gia được đề xuất thiết kế với các mục tiêu sau:

* Tự động hóa vận hành các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà nhằm mục đích tăng tính tiện nghi, giảm chi phí vận hành,bảo dưỡng, tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và đảm bảo an ninh, an toàn tương xứng với tầm quan trọng và yêu cầu của tòa nhà.
* Đơn giản hóa việc cảnh báo và phat hiện  lỗi cho các thiết bị, máy móc và hệ thống.
* Hỗ trợ truy cập đến thông tin vận hành thiết bị, hệ thống.
* Tự động hóa và chuẩn hóa quản lý tiện ích.
* Cung cấp khả năng mở rộng giao tiếp với tất cả dịch vụ trong tòa nhà giúp cho việc vận hành toà nhà một cách đơn giản, chính xác và hiệu quả.


M_tả

Loading...

No comments: