Thiết kế hệ thống điều hòa không khí water chiller cho tòa nhà Pacific Place


Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển với tỷ lệ tăng trưởng đáng kể, bước đầu thực hiện có hiệu quả sự công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cùng với sự phát triển của các nghành khoa học kỹ thuật và sự đi lên của xã hội thì vấn đề môi trường với các yếu tố khí hậu thích hợp ngày càng được quan tâm và nó trở thành một vấn đề cần thiết.
Xuất phát từ nhu cầu trên được sự phân công của Viện Công Nghệ Nhiệt Lạnh. Với sự hướng dẫn của thầy PGS TS Hà Mạnh Thư. Em đã nhận đề tài thiết kế hệ thống điều hoà không khí trung tâm nước cho tòa nhà Pacific Place.
Địa điểm: 83 B Lý Thường Kiệt – Hà Nội.


Nội dung đồ án gồm :

 - Giới thiệu công trình .
 - Tính kiểm tra năng suất lạnh cho mùa hè.
 - Tính chọn tổ máy lạnh và TB cho hệ thống.
 - Tính trở kháng thủy lực của đường ống nước.
 - Tính sơ bộ phương án dự toán lắp đặt 1 tầng.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CHỌN CÁC THÔNG SỐ BAN
ĐẦU 6
1.1 Giới thiệu công trình. 6
1.1.1 Sơ lược về công trình 6
1.1.2 Phân tích cấu trúc của tòa nhà . 8
1.2 Thông số tính toán . 11
1.2.1 Chọn các thông số tính toán trong nhà 11
1.2.2 Chọn các thông số tính toán ngoài trời . 12
1.2.3 Số lượng người . 13
1.2.4 Khí tươi 13
1.2.5. Thông gió . 14
1.2.6. Hệ thống hút khói 14
1.2.7 Hệ thống điều áp . 15
1.3.8 Phụ tải chiếu sáng 15
1.3.9 Tải trọng nhiệt thiết bị . 15
1.3.10 Ngưỡng ồn . 16

CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN NĂNG SUẤT LẠNH CHO CÔNG TRÌNH 17
2.1 Tính nhiệt hiện thừa - nhiệt ẩn thừa. . 17
2.1.1 Nhiệt hiện thừa bức xạ qua kính Q11 . 18
2.1.2 Nhiệt hiện truyền qua mái bằng bức xạ và do sự chênh lệch nhiệt độ
trong và ngoài phòng ∆t: Q21 21
2.1.3 Nhiệt hiện truyền qua vách Q22. 22
2.1.4 Nhiệt truyền qua nền Q23 . 25
2.1.5 Nhiệt hiện tỏa ra do đèn chiếu sáng Q31 26
2.1.6 Nhiệt hiện tỏa ra do máy móc Q32 . 27
2.1.7 Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do người tỏa ra Q4 . 28
2.1.8 Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió tươi mang vào QhN và QâN . 29
2.1.9 Nhiệt hiện và nhiệt ẩn do gió lọt Q5h và Q5â . 31
2.1.10 Các nguồn nhiệt khác Q6 . 32
2.1.11 Xác định phụ tải lạnh 32
2.2 Kiểm tra kết quả năng suất lạnh . 33
CHƯƠNG 3 THÀNH LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
. 34
3.1 Thiết lập tính toán sơ đồ. . 34
3.2 Các bước tính toán sơ đồ tuần hoàn một cấp. . 37

CHƯƠNG 4 CHỌN TỔ MÁY LẠNH VÀ THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG 48
4.1 Giới thiệu về hệ thống chiller . 48
4.1.1 Phân loại chiller 48
4.1.2 So sánh giữa chiller giải nhiệt gió và chiller giải nhiệt nước . 49
4.1.3 Phương pháp điều khiển lưu lượng nước tại các AHU 52
4.1.4 So sánh giữa chiller hoạt động với lưu lượng nước không đổi và thay
đổi . 53
4.1.5 Phân tích một số sơ đồ cấu trúc của hệ chiller mắc nối tiếp và song
song . 54
4.1.6 Lựa chọn cấu trúc chiller 63
4.2 Tính chọn AHU và FCU cho công trình. 65
4.2.1 Tính chọn AHU . 65
4.2.2 Chọn FCU . 67
4.3 Chọn máy làm lạnh nước giải nhiệt nước (water cooled water chiller). . 68
4.3 Tính chọn Tháp giải nhiệt . 70
4.4 Chọn bình giãn nở . 71
4.5 Chọn hệ thống bơm 71
4.6 Chọn các thiết bị phụ 73
4.7 Biện pháp tiết kiệm năng lượng 77
4.7.1 Giới thiệu các biện pháp tiết kiệm năng lượng . 77
4.7.2 Giới thiệu về hệ thống VAV 81

CHƯƠNG 5 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN
NƯỚC LẠNH . 86
5.1 Hệ thống đường ống dẫn nước lạnh. . 86
5.1.1 Xác định lưu lượng, tốc độ nước đi trong ống và đường kính ống. . 86
5.1.2 Tính tổn thất áp suất đường ống nước 89
5.2 Tính chọn bơm nước cho hệ thống. . 95
5.2.1 Xác định năng suất bơm 95
5.2.2 Xác định công suất động cơ của bơm . 96
5.3 Tính chọn bơm cho hệ thống nước giải nhiệt. . 97
5.3.1 Tổn thất ma sát. . 97
5.3.2 Tổn thất cục bộ. . 97
5.3.3 Tổn thất của bình ngưng tụ. 98
5.3.4 Năng suất bơm nước giải nhiệt bình ngưng. . 98
5.3.5 Công suất động cơ bơm. 98

CHƯƠNG 6 TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ 99
6.1 Tính toán đường ống phân phối khí. . 99
6.1.1 Phương pháp tính. 99
6.1.2 Thiết kế hệ thống gió điển hình . 100
6.2 Chọn miệng thổi. . 104

CHƯƠNG 7 TÍNH SƠ BỘ PHƯƠNG ÁN DỰ TOÁN LẮP ĐẶT 1 TẦNG 106

KẾT LUẬN CHUNG 107

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: