GIÁO TRÌNH - An toàn lao động trong xây dựng (Phan Hồng Sáng)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm chung về bảo hộ lao động
- Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động trong sản xuất
- Chương 3: An toàn khi sử dụng máy móc, thiết bị thi công
- Chương 4: An toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao
- Chương 5: Kỹ thuật an toàn điện
- Chương 6: Khái niệm cơ bản về cháy -nổ
- Chương 7: Nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: