SÁCH SCAN - Lập và thẩm định dự án xây dựng (TS. Bùi Ngọc Toàn)


Tất cả các dự án xây dựng đều phải trải qua bước lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng mới đạt được kết quả cao.Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các bước để việc lập và thẩm định dự án xây dựng được tiến hành một cách chính xác, tiết kiệm chi phí , thời gian, đảm bảo hiệu quả chất lượng công trình xây dựng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: