TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer (HV Kỹ thuật quân sự)


Chúng ta đã biết CAD xuất hiện vào trước năm 1960, với tư cách là công cụ vẽ (Drafting Tool). Vì vậy, trước đây nó được gọi là "cây bút chì điện tử" (Electronic Pencil). Cho đến những năm 80 của thế kỷ trước, vẽ vẫn là chức năng cơ bản của các phần mềm CAD. Các công cụ vẽ không ngừng được cải tiến, được bổ sung thêm các tiện ích, khiến cho công việc vẽ được tiến hành nhanh chóng hơn, chính xác hơn và giúp cho việc quản lý, trao đổi tài liệu thiết kế được dễ dàng hơn. Với chức năng vẽ thì theo tên gọi ban đầu, CAD chỉ là công cụ trợ giúp vẽ trên máy tính (Computer Aided Drafting).


NỘI DUNG:

Chương 1. Tổng quan về công nghệ tham số và hướng đối tượng trong CAD/CAM hiện đại
Chương 2. Làm quen với Pro/Engineer 2000i
Chương 3. Phác thảo các biên dạng
Chương 4. Tạo các feature kéo
Chương 5. Tạo feature xoay
Chương 6. Tạo các feature không dùng biên dạng
Chương 7. Tạo các feature uốn cong và hỗn hợp
Chương 8. Mô hình hoá nâng cao
Chương 9. Các công cụ xử lý feature
Chương 10. Các công cụ cơ bản tạo bản vẽ
Chương 11 Các công cụ nâng cao tạo bản vẽ
Chương 12. Mô hình lắp ráp
Chương 13. Tạo mô hình bề mặt

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: