TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN - Tính toán dây quấn biến áp một pha (Trường ĐHBK TPHCM)


Yêu cầu:

1. Sinh viên dựa trên kích thước lỏi thép đang có sẵn và sơ đồ nguyên lý của biến áp một pha yêu cầu thực hiện; tính toán số liệu dây quấn biến áp.
2. Số liệu tính toán dây quấn phải đầy đủ các thông số sau: Số vòng dây quấn (phía sơ cấp và thứ cấp); đường kính dây quấn (dây trần) và đường kính dây tính đến lớp men (émail) cách điện bọc xung quanh . Khối lượng dây quấn.
3. Kiểm tra điều kiện lắp đầy; và ước tính số vòng một lớp và số lớp trước khi thi công.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: