CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

May 14, 2018

BÀI GIẢNG - Multimedia (PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn)


Bài giảng về Multimedia – Truyền thông đa phương tiện dùng cho sinh viên về công nghệ thông tin với 3 đơn vị học trình. Nội dung của bài giảng Multimedia đề cập đến:

(i) Khái niệm về đa phương tiện và nhu cầu sử dụng đa phương tiện;
(ii) Thực hiện đề án đa phương tiện, tức là sản xuất sản phẩm đa phương tiện, theo qui trình như đề án công nghệ thông tin.


LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018