GIÁO TRÌNH - Ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi (Ts. Nguyễn Văn Minh Trí)


Môn học ghép nối và điều khiển thiết bị ngoại vi (TBNV) nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản trong việc tìm hiểu, thiết kế mạch ghép nối ngoại vi với MVT. Các mạch thiết kế phục vụ cho việc đo lường, điều khiển, giao tiếp giữa MVT với MVT, MVT với hệ vi điều khiển.


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: