SÁCH SCAN - Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường Tập 1 (GS.TS. Vũ Đình Phụng Cb)


Nền đường đào sâu, mái taluy cao khi xây dựng đường ở vùng núi tại nơi lớp đá bị phong hóa, bề mặt nứt nẻ nhiều, sau một thời gian đưa đường vào khai thác, do tác động bất lợi của điều kiện thời tiết làm cho lớp đá trên bề mặt taluy tiếp tục phong hóa dẫn đến taluy bị phá hỏng: Đá lăn, lở, trượt.. .. Làm biến dạng kích thước hình học của nền đường, gây ách tắc giao thông, tăng tai nạn giao thông, làm thiệt hại về kinh tế không nhỏ.


NỘI DUNG:

Chương 1. Yêu cầu chung đối với nền đường
Chương 2. Đất và sự lựa chọn đất trong xây dựng đường
Chương 3. Các phương pháp tính toán ổn định nền đường và mái dốc taluy
Chương 4. Các phương pháp tính toán gia cường nền đắp cao trên đất yếu bằng thiết bị tiêu nước thửng đứng có gia tài trước
Chương 5. Tường chắn đất có cốt
Chương 6. Công nghệ mới gia cố taluuy bằng bê tông phun lưới cốt thép
Chương 7. Công nghệ gia cố taluy bằng thanh neo
Chương 8. Công nghệ gia có taluy bằng cáp neo ứng suất trước
Chương 9. Công nghệ gia cố taluy bằng kết cấu tổ hợp
Chương 10. Rọ đá trong các công trình xây dựng
Chương 11. Vải địa kỹ thuật
Chương 12. Lưới địa kĩ thuậtưlưới sợi thủy tinh
Chương 13. Các loại màng mỏng địa kĩ thuật dùng trong các công trình xây dựng

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: