SLIDE BÀI GIẢNG - Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp (Vũ Thị Mai)


NỘI DUNG:

- Khái niệm về bãi chôn lấp chất thải rắn
- Điều kiện chôn lấp chất thải rắn tại bãi chôn lấp
- Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn bãi chôn lấp chất thải rắn


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: