TIẾNG ANH - Chuyên ngành du lịch (pdf + audio)


NỘI DUNG:

Bài 1: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại – chào hỏi, ngày tháng, xưng hô
Bài 2: Nhận Giữ Phòng Qua Điện Thoại (tiếp theo): nghe và nói số
Bài 3: Thủ Tục Nhận Phòng - chào hỏi; chỉ dẫn; giới từ chỉ nơi chốn
Bài 4: Thủ Tục Nhận Phòng – nói chuyện với khách một cách ân cần
Bài 5: Giới Thiệu Tiệm Ăn; diễn tả khoảng cách; trả lời ngắn gọn theo thể xác định.t cách ân cần
Bài 6: Giới Thiệu Các Món Ăn Uống
Bài 7: Xin Lỗi Khách - trấn an và tạo tin tưởng khi có sự cố.
Bài 8: Trong Nhà Hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn.
Bài 9: Chỉ Đường: hướng nào, bao xa. ‘How about… ’ và ‘May I suggest…’

Bài 10: Ngoài Đường - chào hỏi, nói chuyện phiếm với khách; xin trả tiền xe
Bài 11: Mua Sắm - phục vụ trong cửa hàng: giới thiệu hàng và giá cả.
Bài 12: Mua Sắm – chào hàng; thanh toán bằng thẻ tín dụng
Bài 13: Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Bài 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch - tự giới thiệu; chức vụ trong ngành; trấn an khách
Bài 15: Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn - cách gợi ý; dùng từ ‘on’ và ‘happening’
Bài 16: Bàn Thảo Chuyến Du Ngoạn – giải thích chương trình; đề nghị chuẩn bị.
Bài 17: Trên Boong Tàu - hướng dẫn khách trong một chuyến du thuyền.
Bài 18: mời khách ăn uống; xin lỗi; giải thích vấn đề an toàn
Bài 19: Lễ Rước Đèn - ấn định điểm hẹn; kể chuyện
Bài 20: Lễ Rước Đèn - cách kể chuyện; đối đáp khi được khen hay bị trách
Bài 21: Đối Phó Với Tình Huống – trấn an và làm sáng tỏ
Bài 22: Đối Phó Với Tình Huống - trấn an và làm sáng tỏ
Bài 23: Thủ Tục Trả Phòng; giải thích hóa đơn; ‘go’ và ‘go to’
Bài 24: Thủ Tục Trả Phòng - sửa lầm lẫn trong hoá đơn; tạm biệt khách
Bài 25: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - đối đáp thành thật
Bài 26: Phỏng Vấn Xin Việc Làm - câu hỏi giả thuyết.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: