Tìm hiểu các đặc trưng kỹ thuật của vòng bi


Tiếp xúc đường - Tiếp xúc điểm.

Tiếp xúc đường:


- Vòng bi con lăn.
- Tải trọng cao.
- Tốc độ thấp.

Ví dụ:- Vòng bi trụ NU310.
- Kích thước = d x D x B = 50 x 110 x 27
- Tải trọng tĩnh = Co = 113 kN
- Tốc độ giới hạn = nG = 6300 rpm

Tiếp xúc điểm:


- Vòng bi cầu.
- Tải thấp.
- Tốc độ cao.

Ví dụ:


- Bi cầu rãnh sâu (DGBB) DGBB: 6310
- Kích thước = d x D x B = 50 x 110 x 27
- Tải trọng tĩnh = Co = 38 kN
- Tốc độ giới hạn = nG = 14000 rpm

Phân loại theo tải trọng:

"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Góc tiếp xúc:


- Góc tiếp xúc là góc giữa đường tâm vòng bi và đường tiếp xúc mà không chịu bất cứ lực tác động nào.
- Vòng bi chịu lực hướng kính (radial bearing) có góc tiếp xúc < 45 độ.
- Vòng bi chịu lực dọc trục (axial bearing) có góc tiếp xúc > 45 độ.

Chúc các bạn thành công!
M_tả

Không có nhận xét nào: