Ảnh hưởng của độ ẩm đến quá trình nghiền liệu


Độ ẩm là thông số vật lý của vật liệu nghiền có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả nghiền, nhất là năng lượng tiêu hao cho quá trình nghiền.

Đồ thị biểu diễn quan hệ ảnh hưởng của độ ẩm đến tiêu hao năng lượng khi nghiền mịn được trình bày ở hình bên dưới:
Ảnh hưởng của độ ẩm W % đến năng lượng nghiền riêng

Khi nghiền quặng:

1. Tỉ diện blair; S = 2500cm2/g; 2 - S = 2700 cm2/g; 3 - S = 2900 cm2/g;

Từ hình có thể nhận thấy rằng chỉ cần tăng độ ẩm lên 1% tùy theo độ mịn yêu cầu mà mức tăng tiêu hao năng lượng riêng qn đã khá lớn; ví dụ với tỉ diện 2700 cm2/g thì giá trị qn có thể tăng lên 10%, khi S = 2900 cm2/g thì qn có thể tăng lên 15%.

Bên cạnh lý do nêu trên độ ẩm cũng là một trong những nguyên nhân gây vón hạt vật liệu có kích thước nhỏ là vật liệu dạng bột. Điều này tạo khả năng dính bám của vật liệu vào bộ phận nghiền, gây khó khăn cho việc phân ly và do đó giảm nhanh năng suất nghiền của thiết bị. Chính vì lý do này mà khi nghiền liệu hoặc là chọn phương pháp ướt hoặc là chọn phương pháp khô. Trong trường hợp sản phẩm nghiền cần có dạng bột thì việc sấy khô vật liệu trước khi nghiền sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn là việc sấy khô sản phẩm sau nghiền.

Từ đồ thị cũng có thể rút ra nhận xét là cùng một yêu cầu sản phẩm, việc tăng độ ẩm sẽ làm tăng năng lượng nghiền. Đây chính là lí do khi nghiền vật liệu có độ ẩm cao, vật liệu cần nghiền phải được sấy để giảm năng lượng tiêu hao trong quá trình nghiền. Trong sản xuất vật liệu bột nói chung và sản xuất xi măng nói riêng, thường quá trình nghiền liệu là quá trình mà ở đó vật liệu nghiền có độ ẩm khá cao, do vậy việc sấy nóng đến độ ẩm yêu cầu (thường < 1%) là rất quan trọng.

VIDEO THAM KHẢO:


Quá trình nghiền liệu trong máy nghiền con lăn đứng

Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: