HỆ THỐNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ (Thi tuyển công chức cấp xã, phường)


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Anh Ngọc) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


Câu hỏi 1 Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân được ban hành dưới hình thức nghị quyết. Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân được ban hành dưới hình thức quyết định, chỉ thị.
a) Sai.
b) Đúng.
c) Thiếu.

Câu hỏi 2 Ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân ban hành trong các trường hợp dưới đây, như thế nào là đúng:
a) Nghị quyết số 10/2011- NQ/HĐND.
b) Nghị quyết số 10/2011/ NQ/HĐND.
c) Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: